Sökning: "journalister"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet journalister.

 1. 1. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 2. 2. "Vaccinvägrarna stoppar glädjen” : en kvalitativ textanalys av hur vaccinmotståndare gestaltas i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Erica Eriksson; Louise Lund; [2022]
  Nyckelord :Vaccinmotståndare; covid-19; inflammatorisk debatt; bemötande; gestaltningsteorin; kvalitativ textanalys; nyhetsrapportering; General Works;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur vaccinmotståndare gestaltas i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Studien undersöker vilken tonalitet, vilka formuleringar och vilka ordval journalisterna använder för att beskriva och framställa vaccinmotståndarna. LÄS MER

 3. 3. Kommunikatören och journalisten i ett förändrat medielandskap : en kvalitativ studie av kommunala kommunikatörers syn på sin relation till journalister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ingrid Karin Louise Werner; [2022]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Champions League och jämställdhet inom media : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om representation av dam- och herrfotbollen i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Barkman; Magnus Brodin; [2022]
  Nyckelord :Bildanalys; Champions League; fotboll; genus; gestaltning; kommersialiseringsteorin.;

  Sammanfattning : Studien undersöker och jämför hur Dagens Nyheter och Aftonbladet skrivit om damfotboll kontra herrfotboll, säsongerna 2015/16 och 2020/21. Utgångspunkten för studien har varit att undersöka Champions League. Studien har en kvantitativ del, en kvalitativ del och även en kortare del där intervjuer gjorts. LÄS MER

 5. 5. Den digitala nyhetsarbetaren : Gränsdragningar, emotionellt arbete och copingstrategier vid moderering av användargenererade kommentarer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Andersson; Tove Dagerman; [2022]
  Nyckelord :Moderering; nyhetsarbetare; användargenererade kommentarer; AGK; nyhetsmedier; Gränsteori; Emotionellt arbete; Copingstrategier;

  Sammanfattning : I dagens digitala medielandskap har deltagandet och engagemanget av användargenererade kommentarer (AGK) ökat, på gott och ont. Relationen mellan publik och journalister är i ständig förändring, där karaktären av både användare och dess kommentarer kategoriseras samt värderas. LÄS MER