Sökning: "journalistik konst"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden journalistik konst.

 1. 1. ”Man är ju medborgarnas ögon och öron” : En kvalitativ studie av lokalredaktörers syn på sin roll i dagens medielandskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Andersson; [2020]
  Nyckelord :local journalism; local editor; rural Västerbotten; journalistic role; identity; democracy; lokaljournalistik; lokalredaktör; Västerbottens inland; journalistrollen; identitet; demokrati;

  Sammanfattning : Med avstamp i dagens medielandskap och med tanke på att dagstidningar dragit ned på journalister och särskilt journalister på lokalredaktioner de senaste tio till femton åren, så har syftet med den här uppsatsen varit att studera hur de kvarvarande lokalredaktörerna i Västerbottens inland ser på sin roll, vad som driver dem samt vilka utmaningar och möjligheter de har i sitt arbetsliv på daglig basis. Kvalitativa intervjuer gjordes med alla sju lokalredaktörer som just nu arbetar i Västerbottens inland och sedan analyserades deras uttalanden genom teorier kopplade till lokala medier och demokrati, ett medielandskap i förändring samt yrkesroll och identitet. LÄS MER

 2. 2. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 3. 3. Fotografiernas väg till ikonsstatus

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Klara Hansson; Mathilda Ljung; [2019]
  Nyckelord :ikoniska fotografier; ikon; fotografi; konst; bildanalys; bildjournalistik; journalistik; nyhetsbilder; Bo Bergström; Anna Tellgren; Chris Maluszynski; kulturanalys; visuell kommunikation; bild;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ikoniska fotografier med syftet att undersöka varför vissa fotografier uppnår ikonstatus och andra inte. Studien är baserad på litteratur samt intervjuer med såväl lekmän som experter. .. LÄS MER

 4. 4. "De är undantag, inte norm" : En kvalitativ studie om SVT Stockholms förortsbevakning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Åberg; Äja Mosleh; [2018]
  Nyckelord :SVT; förortsbevakning; journalistik; media;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur Sveriges Television (SVT) resonerar kring nyhetsrapportering som berör Stockholms förorter, hur deras styrdokument ser ut i frågan, samt om en reporters etnicitet har någon betydelse förnyhetsrapporteringen om Stockholms förorter. Studien är av kvalitativ ansats och bygger på tidigare forskning om förortsbevakning samt teorier om en reporters ansvar, mediesituationen i Stockholm och rasism i nyhetsmedia. LÄS MER

 5. 5. Konsten att sända objektivt om val : En kvantitativ innehållsanalys av politiker i radio

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :David Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :The term of objectivity; Objective journalism; Swedish Radio; Aktörsbehandlingsindex; Political theory to mediatization; Election; Westerståhl; Asp; Hjarvard; Schudson; Strömbäck.; Objektivitetsbegreppet; Objektiv journalistik; Sveriges Radio; Aktörsbehandlingsindex; Politisk medialisering; Valrörelse; Westerståhl; Asp; Hjarvard; Schudson; Strömbäck;

  Sammanfattning : This study is a based on a quantitative content analysis with the purpose to analyse if the Swedish Radio’s local radio channel P4 Norrbotten is objective during there coverage of the 2014 election in Sweden. The analysed material consists of the newscast from the local radiostation. LÄS MER