Sökning: "journalistik och klimat"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden journalistik och klimat.

 1. 1. KAMPEN OM INVÅNARNA. En kvalitativ studie av de kommuner i Västra Götaland som från år 2005 till 2014 minskat sitt invånarantal.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Erwander; Hanna Karlsson; Daniel Kämäräinen; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gles- och landsbygdens avfolkningAffärer slår igen. Statliga verk flyttas till storstäder. Ungdomar lämnar för studier. Kvar blir en landsbygd med en allt större andel äldre. LÄS MER

 2. 2. Från ett nationellt och samtida problem till ett globalt och framtida hot : En studie av hur miljöjournalistik har förändrats i två svenska dagstidningar 1994-2014

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Eberstål Louis; [2015]
  Nyckelord :miljöjournalistik; miljöfrågor; miljöproblem; gestaltning; dagstidningar; elitkällor; dagordning; agenda;

  Sammanfattning : Författare: Louis Eberstål Titel: ”Från ett nationellt och samtida problem till ett globalt ochframtida hot” Nivå: KandidatuppsatsSpråk: SvenskaAntal sidor: 36 Syfte: Åtskilliga teorier bekräftar att medier har ett stort inflytandepå den allmänna opinionen, de avgör vad publiken sersom miljöproblem. Syftet med denna studie är därför attundersöka hur dagstidningar i Sverige gestaltar miljöfråganoch miljöproblem. LÄS MER

 3. 3. Syndaren: Människan : En kritisk diskursanalys av klimatfrågans gestaltning i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Martin Bylund; [2015]
  Nyckelord :Klimat; journalistik; kritisk diskursanalys; civilisation; framing; gestaltning; priming; IPCC; växthuseffekten; dagordningsteorin; dagordningsmakt; natur; hot;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the framing of the issue of climate change in two swedish daily newspapers . 55 texts, 36 of which are from the morning newspaper Dagens Nyheter and 19 from the tabloid Aftonbladet go through a critical discourse analysis in terms of how they portray climate change itself, the actors involved, blame and responsibility for causing and alleviating the problem, possible solutions, system criticism as well as which ideologies and power relationships are supported by existing narratives. LÄS MER

 4. 4. Vägen in i en redaktion för specialmaterial : En kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma journalister på specialinriktade tidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lesly Valencia; [2014]
  Nyckelord :anställningsform; arbetsmarknad; journalistik; journalistutbildning; specialiserade journalister; professionalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka betydelsen av redaktionella medarbetares journalistutbildning jämfört med specialkunskaper och tidigare arbetslivserfarenheter vid rekryteringen av journalister till specialtidningar. De 7 tidskrifterna som har valts ut är, MåBra, Allt om vetenskap, Naturvetare magasinet, Min Hälsa, Sveriges Natur, Modern Psykologi och Dagens Medicin. LÄS MER

 5. 5. Ämnen på agendan En analys av pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Lenhoff; Lisa Sahlén; [2013-09-20]
  Nyckelord :Nyhetsvärdering; pressmeddelanden; Länsstyrelsen i Västra Götalandslän; GP; Bohusläningen; Mariestads-Tidningen;

  Sammanfattning : Titel: Ämnen på agendan. En analys av pressmeddelanden från Länsstyrelsen i VästraGötalands län.Författare: Ida Lenhoff och Lisa Sahlén.Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. LÄS MER