Sökning: "journaliststudenter"

Visar resultat 16 - 17 av 17 uppsatser innehållade ordet journaliststudenter.

 1. 16. Pressens samurajer : Dagens och morgondagens journalister i Japan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Helena Gustavsson; [2008]
  Nyckelord :journalistik; Japan; journaliststudent; yrkesroll; mänskliga rättigheter; pressklubb; kisha kurabu; dagordning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, synen på journalistyrket skiljer sig åt mellan japanska journalister och journalistikstudenter. Uppsatsen undersöker även journalisters och journaliststudenters uppfattning om japanska mediers bevakning av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 17. Journalistutbildningar - till vad? : Fyra företrädare för högskolornas journalistutbildningar om kvantitet, kvalitet, arbetsmarknad och ansvar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Simon Olsson; [2007]
  Nyckelord :Journalistutbildningar; Göteborgs universitet; Högskolan i Kalmar; Stockholms universitet; Södertörns högskola;

  Sammanfattning : Högskolorna utbildar fler journaliststudenter, men antalet arbetstillfällen i branschen ökar inte alls i samma takt. För att belysa det här förhållandet har fyra företrädare för olika journalistutbildningar på högskolenivå intervjuats – vid Göteborgs universitet, Högskolan i Kalmar, Stockholms universitet och Södertörns högskola. LÄS MER