Sökning: "journaliststudenter"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade ordet journaliststudenter.

 1. 6. På andra sidan journalistutbildningen : En kvantitativ studie om tidigare journaliststudenters etablering på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Dilshan Fernando; Magnus Fredlund; [2017]
  Nyckelord :Journalistik Studenter Södertörn Högskola Arbetsmarknad Frilans Journaliststudenter;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har som syfte att ta reda på hur nyexaminerade journaliststudenter från Södertörns Högskola etablerar sig på en allt mer konkurrenskraftig arbetsmarknad. Prognosen säger att journalistjobbet kommer att minska på sikt, samtidigt som det Svenska Journalistförbundet under de senaste två åren tagit fram rapporter som står till grund för deras åsikt; det borde utbildas färre journalister. LÄS MER

 2. 7. MÅNGFALD BLAND JOURNALISTSTUDENTER en studie om blivande journalisters homogenitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilia Berntsson; Josip Ladan; [2016-09-06]
  Nyckelord :homogenitet; journalism students; diversity; social fields; socialisation; homogenity; journaliststudenter; mångfald; sociala fält; socialisation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the diversity among Swedish journalism students and compare that result with journalists in general and also with the public. Our definition of diversity and the parts that we examined in this study is gender or transgender identity, ethnicity, religion or other beliefs, physical or mental disabilites, sexual orientation, age, place where one grew up, class background, parents ethnicity and political views. LÄS MER

 3. 8. En droppe i havet - om statliga universitets investeringar i fossilindustrin.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Frida Geisler; Axel Norén; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Källsortering och lågenergilampor. Ekologiska fruktkorgar och cykelbud. De svenska universiteten samlar hållbarhetspoäng på hög och slår sig för bröstet med sitt miljöarbete. Samtidigt investerar de pengar i en direkt miljöskadlig verksamhet – fossilindustrin. LÄS MER

 4. 9. Ekonomistudenters extraarbete En magisteruppsats om ekonomistudenters arbetsvanor och ekonomi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Jacob Snöbohm; Jasmin Frljevic; Philip Trollér; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Majoriteten av ekonomistudenterna vid tre lärosäten i sydvästra Sverige arbetar vid sidan av studierna. Detta trots att de studerar på heltid. Det visar en undersökning som genomförts av journaliststudenter vid Göteborgs universitet. De undersökta lärosätena är Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, samt Lunds universitet. LÄS MER

 5. 10. En PRessad Framtida Relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joachim Dworén; Erik Ax; [2015]
  Nyckelord :Public Relations; PR; Journalistik; Medierelationer; Relationer; Journalism; Media Relations; Relationships; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att skapa en förståelse för den komplexa relationen mellan journalister och PR-praktiker, genom att undersöka hur journaliststudenter i Skåne uppfattar sina roller som framtida journalister, deras syn på PR, samt journalisti-kens relation till PR. Studien undersöker även vilken roll utbildningen har i skap-andet av journaliststudenternas syn på PR. LÄS MER