Sökning: "jude"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet jude.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. The Sorrows of Young Jude - Sartre’s Concept of Freedom in Hanya Yanagihara’s A Little Life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Julia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Literature; Sartre; Yanagihara; Existentialis; Freedom; Being and Nothingness; Tragedy; Determinism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Hanya Yanagihara’s novel A Little Life (2015) is about Jude St Francis, a successful lawyer whose inability to recover from his traumatic childhood causes him to commit suicide. This essay investigates why Jude is able to control and alter certain aspects of his life, but how he still is ultimately and finally dominated by his emotional trauma. LÄS MER

 3. 3. The importance of open innovation in small and medium-sized enterprise in Sweden : A case study of Single Technologies

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ali Shigute Sefera; Jude Bahanag Nunga; [2018]
  Nyckelord :Innovation; open innovation; external learning; business model; SMEs in Sweden; Innovation; öppen innovation; externt lärande; affärsmodell; små och medelstora företag i Sverige;

  Sammanfattning : The entrepreneurs behind newly formed companies in Sweden as well as small medium-sized enterprises and start-ups are increasingly getting involved in open innovation or exploring its practices. They do this in order to develop innovative products and services. LÄS MER

 4. 4. Krsietn lärare i rabbinsk tradition : Henrik Steen och Svenska Israelmissionen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Hahr Kamienski; [2018]
  Nyckelord :Mission; konversion; Israelmission; integration; antisemitism; existentiell biografi;

  Sammanfattning :  Uppsatsens huvudfråga är den skenbart enkla frågan: Varför anställdes aldrig Henrik Steen som missionär inom Svenska Israelmissionen. Genom att besvara denna utifrån en mikrohistorisk studie av Henrik Steen ( litauisk jude som föddes 1874 och omvändes till kristendomen genom  den europeiska Israelmissionen) belyses antisemitiska strömningar i Ryssland, judisk kultur och religion, Svenska Israelmissionens och Svenska Jerusalemföreningens verksamhet samt integrationsprocesser, miljösppiritualitet och identitetsbärande element. LÄS MER

 5. 5. Entry Mode Strategies of Advanced Market Economies into Emerging Markets of Sub-Saharan Africa: The example of a power generation MNE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jude Nkeme Ngambong; [2017-09-05]
  Nyckelord :Internationalization; advanced economies; entry modes; entry barriers; foreign direct investment; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER