Sökning: "jude"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet jude.

 1. 1. Regina Coeli : En studie om kvinnans identitet i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Samuel Gabrielsäther; [2020]
  Nyckelord :Uppenbarelseboken;

  Sammanfattning : Uppenbarelseboken har förbryllat många genom tiderna, dess mångfasetterade bildspråk och många djup väcker intresse för undersökning och forskning på denna text. Här behandlas Uppenbarelsebokens tolfte kapitel och det som är av intresse för denna uppsats är kvinnans identitet i kapitlets narrativ. LÄS MER

 2. 2. Kamp mot den döda tron -Västlaestadianismen och svenska statskyrkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hannes Lehtimäki; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kristendomen är den religion som kanske mest har påverkat och format världen. Ända sedan de första kristna började predika om en jude med namnet Jesus så har kristendomen tagit en stor plats i världshistorien. Denna historia som sträcker sig över 2000 år har handlat om guld, blod och äran av att tjäna Gud. LÄS MER

 3. 3. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. The Sorrows of Young Jude - Sartre’s Concept of Freedom in Hanya Yanagihara’s A Little Life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Julia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Literature; Sartre; Yanagihara; Existentialis; Freedom; Being and Nothingness; Tragedy; Determinism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Hanya Yanagihara’s novel A Little Life (2015) is about Jude St Francis, a successful lawyer whose inability to recover from his traumatic childhood causes him to commit suicide. This essay investigates why Jude is able to control and alter certain aspects of his life, but how he still is ultimately and finally dominated by his emotional trauma. LÄS MER

 5. 5. The importance of open innovation in small and medium-sized enterprise in Sweden : A case study of Single Technologies

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ali Shigute Sefera; Jude Bahanag Nunga; [2018]
  Nyckelord :Innovation; open innovation; external learning; business model; SMEs in Sweden; Innovation; öppen innovation; externt lärande; affärsmodell; små och medelstora företag i Sverige;

  Sammanfattning : The entrepreneurs behind newly formed companies in Sweden as well as small medium-sized enterprises and start-ups are increasingly getting involved in open innovation or exploring its practices. They do this in order to develop innovative products and services. LÄS MER