Sökning: "judendom"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet judendom.

 1. 1. Att sjunga sin historia: Om att tonsätta sorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Channa Riedel; [2019-10-02]
  Nyckelord :poesi; tonsättning; identitet; judendom; migration; musik; politik; poetik;

  Sammanfattning : En undersökning om hinder och möjligheter i tonsättandet av andras dikter samt lån av musikaliska uttryck som ett försök att skapa en svensk-judisk musikalisk berättelse. Examensarbetet utgår ifrån musikaliska och litterära verk av författaren själv samt andra upphovspersoner vars verk författaren inspirerats av och/eller använt i sitt eget konstnärliga arbete. LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Omdebatterade vägar i trafiken mellan traditionerna : - En religionshistorisk undersökning om forskningens tendenser kring den judisk-kristna separationen, 1991–2004.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lisa Laurila; [2019]
  Nyckelord :judaism; christianity; the parting of the ways ; separation; orthodoxy; heresiology; textual discourse analysis; judendom; kristendom; the parting of the ways ; separation; ortodoxi; kätteri; diskursiv textanalys;

  Sammanfattning : The separation between Judaism and Christianity is a subject which a large number of scholars within the study of religion have invested time and effort in. The field can surely be described as massive, and to figure out what has been said and done, and why so, is perhaps not the simplest of tasks. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 5. 5. De andra – Judendom och islam i svenska läromedel : En komparativ innehållsanalys hur judendom och islam framställs i tre läromedel för ämnet religionskunskap i den svenska gymnasieskolan 1979–2015.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Henric Berglund; [2018]
  Nyckelord :religious education; content analysis; textbooks; judaism; islam.;

  Sammanfattning : This analysis aims to examinate, with a comparative method, how the religions of Judaism and Islam are portrayed within three Swedish textbooks from 1979, 1998 and 2015 for use in upper secondary school. The three curriculums for upper secondary school from 1970, 1994 and 2011, will be used as to determined how appropriate the contents are in the textbooks. LÄS MER