Sökning: "judgment"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade ordet judgment.

 1. 1. To Whom It May Concern, : round table for curiosities

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Karla Rakuljic; [2020]
  Nyckelord :food; dining experience; dualities; binaries;

  Sammanfattning : A five-course dining experience that is exploring how food can, with its multi-sensorial features, be used as a tool to spark curiosity, and be a discursive device for generating ideas and conversations about matters of concern that affect society. The experience is visually black and white, and to see things in that monochrome, symbolically means there is only one possible judgment to be made about the situation. LÄS MER

 2. 2. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Linder; [2020]
  Nyckelord :EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. LÄS MER

 3. 3. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 4. 4. Takvolymer i förhållande till ändringar i ramavtal - Med särskilt fokus på de frågor som uppkommit med anledning av EU-domstolens dom i målet Coopservice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Rist; [2020]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En betydande del av alla offentliga upphandlingar leder till upprättande av ramavtal. Ramavtal är avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas. EU-domstolen har i en dom från 2018 behandlat ett för upphandlingsområdet nytt fenomen. LÄS MER

 5. 5. Kriminella ungdomar eller ungdomar i kriminalitet? : En kvalitativ studie om orsaker till ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Frida Olsson; Rima Madani; [2020]
  Nyckelord :criminal youth; juvenile delinquency; causes of crime; preventive work; social workers; kriminella ungdomar; ungdomskriminalitet; orsaker till kriminalitet; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : This interview study presents what social workers consider contributes to young people entering a criminal lifestyle. The purpose is to discover which risk and protective factors social workers think influence whether or not youth develop criminal behavior (both in their environment and in themselves) and how one can help youth who are already involved in crime. LÄS MER