Sökning: "judisk"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet judisk.

 1. 1. En kvardröjande strålglans : En studie om mystik och kabbalah i judisk liturgi i Stockholm från 1800-tal och i dag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Simon Frödeberg Karlin; [2021]
  Nyckelord :Mysticism; kabbalah; judendom i Sverige; liturgi; receptionshistoria; receptionsteori; hermeneutik; Hans-Georg Gadamer; Hans-Robert Jauss; Stockholm; teologi; merkavah; hekhalot.;

  Sammanfattning : This study strives to chart the occurrence of mystic and kabbalistic influences inthe textual liturgic material of Jewish prayer books - siddurim - in Stockholm,during the 19th century as well as of today. Two prayer books, both focusing onthe prayer service for sabbath and festivals, were studied and compared to amaterial corresponding to a more traditionally inclined ashkenaz liturgy. LÄS MER

 2. 2. Vem var den där ormen? : En receptionshistorisk analys av ormens framställning i Trädgårdsberättelsen i brytpunkten av judisk och kristen tradition.

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Camilla Matzon Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Ormen Trädgårdsberättelsen Satan Djävulen Augustinus Genesis;

  Sammanfattning : This essay takes it’s approach in the role of the Serpent in the Garden story based on the Jewish and Christian tradition’s view of the Serpent in that narrative. The question the study is based on is whether the Serpent has changed character from the creation of the Garden story until about 400 years AD in Christian tradition. LÄS MER

 3. 3. Lilith som antagonistisk kraft : En studie i judisk mytologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Hedda Lindstedt Grahn; [2020]
  Nyckelord :Lilith; Eva; orm; Talmud; Zohar; kabbala; Ben Siras alfabet;

  Sammanfattning : This study reviews Lilith in Jewish mythology, specifically how she relates to the other main operators in the myths, which are God, Samael, Adam and Eve. Her connections with the animal who often symbolizes her, the serpent, has also been reviewed. LÄS MER

 4. 4. Text utan kontext : en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Norrby; [2020]
  Nyckelord :Interreligious Studies; Church History; Jewish-Christian relations; medieval iconography; othering; antisemitism; antijudaism; heritagisation; musealisation; Church of Sweden; Judensau; Ecclesia and Synagoga; Cain; medieval legends; Interreligiösa studier; Kyrkohistoria; Judisk-kristna relationer; medeltida bildtradition; antisemitism; antijudaism; andrefiering; kulturarvsprocessen; musealisering; Svenska kyrkan; Judesuggan; Ecclesia och Synagoga; Kain; medeltida legender;

  Sammanfattning : This study has a threefold aim:  to make a theological contextualisation of four medieval anti-Jewish motifs in Christian iconography represented in churches in Sweden and to study how these motifs has been described and contextualised in guidebooks and other material written for the interested public from post-war to recent years. The study also explores the role of heritagisation and musealisation of the church buildings in relation to how the motifs are described in the material. LÄS MER

 5. 5. Från skam till självaktning : En tematisk läsning av judisk identitet i Jascha Golowanjuks Främmande fågel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Haas Forsling; [2020]
  Nyckelord :Antisemitism; Golowanjuk; Jewish self-hatred; Jewish identity; Jewish author; Swedish Jewish author;

  Sammanfattning : This essay offers a thematic analysis focusing specifically on antisemitic motifs, in Jascha Golowanjuk’s novel Främmande fågel (1944). The Jewish identity of the protagonist is analyzed as a parallel development to his other identity processes, in which his artistry as a violinist is especially emphasized. LÄS MER