Sökning: "jugoslavien folkmord"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden jugoslavien folkmord.

 1. 1. En framtida IS-tribunal – tomma ord eller en reell möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ana Jagunic; [2019]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt Islamiska staten; Tribunal; Krigsförbrytelser; Folkmord; Brott mot mänskligheten; Naturrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the past five years, the Islamic State has been responsible for a large amount of pain and suffering. War crimes, crimes against humanity and genocide have been committed in the areas the group controlled in Iraq and Syria. LÄS MER

 2. 2. The Defense of Superior Orders - Article 33 of the ICC statute: a departure from customary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; jurisprudence; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The defence of superior orders is the answer to what is called the soldier’s dilemma. This is so called since on the one hand, a soldier is bound by national legislation, military practice, and often psychological pressure to unquestioningly follow the orders of his superior. LÄS MER

 3. 3. Rape as a weapon of war? - A critical legal analysis of the definition of rape and the concept of rape as a weapon of war

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Lundgren; [2015]
  Nyckelord :våldtäkt som stridsmedel; rape; rape as a weapon of war; folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Systematic rape of women in wartime is an ancient issue. For centuries, rape was seen as an inevitable by-product of war and it is not until recently that the international community has recognized rape as a weapon of war. LÄS MER

 4. 4. Internationella brottmålsdomstolen - en garanti för rättvisa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Haraldsson; [2009]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att tanken på en internationell domstol funnits sedan första världskrigets slut dröjde det ytterligare nästan 80 år innan den blev förverkligad. Vid arbetet av uppförandet av domstolen användes i stor utsträckning de två ad- hoc-domstolar som hanterat brott begångna under konflikterna i forna Jugoslavien och i Rwanda som förebilder. LÄS MER

 5. 5. ”Det moderna Europa” : krig i Bosnien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Amna Hadzic; [2003]
  Nyckelord :religionskrig; Bosnien; euroislam; Balkan; kulturmöte; religionsmöte;

  Sammanfattning : Konflikter i forna Jugoslavien har varit föremål för stor uppmärksamhet under det sista årtiondet. Kriget har väckt förvirring och hat. Inbördeskriget i Bosnien kan nog sägas vara ett av de mest brutala som någonsin ägt rum. Civilbefolkningen har i högsta grad drabbats i form av folkmord och etnisk rensning. LÄS MER