Sökning: "julia storsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden julia storsten.

 1. 1. Vulnerability in a cyberattack : How DoS affects Swedish government authorities

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Peter Burgos; Julia Storsten; [2014]
  Nyckelord :DoS; DDoS; resilience; cyberattacks; cyberdefence; attacking tools;

  Sammanfattning : With a growing development of technologies and the fact that many companies implements online services, an interruption in such service could cause problems for any kind of user by exploiting the vulnerabilities in these systems. The Swedish Armed Forces (SwAF) indicates that the development of the defensive ability must continue, since the vulnerability of the cyberenvironment becomes a greater interest for adversaries. LÄS MER

 2. 2. Vågkraft : Olika möjligheter med vågkraft

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Julia Storsten; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag består största delen av vår energikonsumtion av fossila bränslen, vilka leder till en rad olika miljöproblem varför det är viktigt att ta fram alternativ. Vågkraft har en stor potential till att bli en energikälla med väsentlig betydelse för framtida elproduktion. LÄS MER