Sökning: "jungiansk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden jungiansk psykologi.

 1. 1. Allegori i karaktärsdesign: Ondskans visuella kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonatan Kilefors; [2019]
  Nyckelord :Visuell Kommunikation; Karaktärsdesign; Arketyper; Karikatyr; Animation; Adventure Time; The Lich; Skuggan; Jungiansk Psykologi; Strukturalism; Semiotik; Ondska; Antagonist; Cartoon Network; Allegori; Psykologi;

  Sammanfattning : Utifrån en bakgrund i karikatyrens principer, utforskas idén om karaktärsdesign och hur ondska som en allegori kommuniceras i dess visuella attribut. I huvudsak studeras den animerade tv-serien Adventure Times antagonist - The Lich. LÄS MER

 2. 2. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 3. 3. Traderade överempiriska upplevelser : Jungian analys av berättelser om troll i Ovansjöbyggden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Larssamils; [2017]
  Nyckelord :Jungiansk psykologi; arketypteori; upplevelser; sed; folktro; naturväsen; överempirisk; troll;

  Sammanfattning : Vanliga utgångspunkter kring folksagorna är att sagorna är präglade av mytologisk karaktär eller att naturväsen innehåller moral och traditioner kring hur människan ska vara och bete sig mot varandra eller förhålla sig till naturen. Hur kan till exempel berättelser om troll förstås genom jungiansk psykologi som teoretisk utgångspunkt? Och vilken betydelse kan upplevelserna ha för människan? genom sekundära källor i form av berättelser om troll i Ovansjöbygden kan berättelser om upplevelser av troll förstås som traderade överempiriska upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Finns det spår av en spontan bildterapi i Jungs Röda Bok?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Mårtenson; [2015]
  Nyckelord :Carl Jung; Röda Boken; bildterapi; Jungiansk psykologi; arketypteori; outsider art;

  Sammanfattning : I den här magisteruppsatsen gör jag en deskriptiv innehållsanalys av den Schweiziske psykologen Carl Gustav Jungs verk den Röda Boken. Jag kommer att använda mig av tre målningar från boken och via dem analysera Jungs process i arbetet och hur de speglar hans liv under denna period. LÄS MER

 5. 5. Muslimsk identitet och assimilation i det sekulära Sverige : En kvalitativ intervjustudie av det religiösa självförverkligandet utifrån jungiansk teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2014]
  Nyckelord :religionsvetenskap; islam; muslim; assimilation; identitet; sekularisering; Jung; fenomenografi;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer med troende muslimer. LÄS MER