Sökning: "junior high school"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden junior high school.

 1. 1. IKT, ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH LITERACY - en studie av lärares uttryck för begreppen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Karl Johnfors; [2019-09-25]
  Nyckelord :IKT; etiskt förhållningssätt; literacy; styrdokument;

  Sammanfattning : This essay studies teachers expression of ethical view and literacy relating to ICT in three public junior high schools. The essay also studies teachers expression of ethics in relation to ethical values expressed in the curriculum. LÄS MER

 2. 2. Tense and aspect errors in junior high school students’ writing : A study of risk taking

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linn Essving; [2019]
  Nyckelord :Error Analysis; Second Language Acquisition; Risk taking; Syntactic complexity; Tense and aspect;

  Sammanfattning : English is taught in Swedish schools as a foreign language. The students are at different levels, and most of them try to achieve a higher proficiency level. While the extent to which students are successful at learning a language depends on many different factors. LÄS MER

 3. 3. Kamratbedömning i biologi : En kvalitativ studie av elevers upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Hedborg; [2019]
  Nyckelord :Formativ bedömning; kamratbedömning; återkoppling; biologi;

  Sammanfattning : I have studied peer assessment in 9th graders from a junior high school in biology. The purpose of this study is to investigate junior high school students’ perceptions of peer assessment in biology. LÄS MER

 4. 4. Realia i textböcker : En undersökning av realia i textböcker i spanska för årskurs 7–9

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :realia; geography; history; music; textbooks; Spanish; education; text analysis; teaching materials; junior high school; realia; geografi; historia; musik; textböcker; spanska; undervisning; textanalys; läromedel; högstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out to what extent and what frequency realia is highlighted in Spanish textbooks for year 7–9. As realia is a wide concept this study has focused on geography, history and music. LÄS MER

 5. 5. Communicative Language Teaching in Practice : Function versus form in teacher trainees´ lesson plans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Axel Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :communicative language teaching; teacher trainee; lesson planning;

  Sammanfattning : This paper sets out to explore to what extent teacher trainees at a university in southern Sweden are influenced by communicative language teaching (CLT) approaches that the Swedish national syllabus for English, LGR 11, advocates. In addition, reliabilities regarding the level of institution (Junior High versus High School) will also be explored. LÄS MER