Sökning: "juridik örebro universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1867 uppsatser innehållade orden juridik örebro universitet.

 1. 1. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 2. 2. “JAG SER INTE KNIVEN, MEN DEN KAN FINNAS” : En kvalitativ intervjustudie om polisers egna tankar och resonemang om våldsanvändning i tjänsten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Clara Asklund; Fanny Dahlén; Sandra Rhönnstad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Men jag trodde ju att jag fick köra bil…” : En analys av tillämpningen av likgiltighetsuppsåt i mål om olovlig körning, ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Azra Delkic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet : - i behov av en översyn?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lydia Cicek; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. GROOMING - KONTAKT MED BARN I SEXUELLT SYFTE PÅ NÄTET : Förövarnas fiskechatt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotta Gurestam; Fabiola Rojas; Myka Sulin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER