Sökning: "juridik frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden juridik frågeställningar.

 1. 1. Att hantera det okontrollerbara : Terrorattentat, rädsla och coping

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Salokanto; Sebastian Sand; [2019]
  Nyckelord :Fear; terrorist attacks; emotion-focused; problem-focused; avoidance; coping; Rädsla; terrorattentat; känslofokuserad; problemfokuserad; undvikande; coping;

  Sammanfattning : Terrorattentat orsakar ofta massförstörelse med civila offer, det sprider rädsla och leder till allvarliga konsekvenser för de som drabbas. För att hantera rädslan använder människor olika strategier. Syftet med studien var således att bidra till en nyanserad bild av människors rädsla för terrorattentat och hur de hanterar rädslan. LÄS MER

 2. 2. Den som sover syndar inte? : Om straffansvar och somnambulism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marianna Vergari; [2018]
  Nyckelord :somnambulism straffansvar sömn sömngång uppsåt brottsbegrepp straff;

  Sammanfattning : De senaste åren har en ny invändning framförts allt oftare i brottmål, nämligen invändningen från den tilltalades sida att gärningen företagits i sömnen, i somnambult tillstånd. Den fortsättningsvis kallade sömninvändningen ger ett antal intressanta frågeställningar inom straffrätten, men också i gränslandet där juridik och sömnforskning möts. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relation En integrativ forskningsöversikt om våld i nära relation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emil Sporrong; Ibrahim Hodzic; [2018]
  Nyckelord :våld i nära relation; förövare; relationer; partner; barndom; uppväxt; psykologi; socialt arbete;

  Sammanfattning : Föreliggande studie sammanfattar aktuell vetenskaplig forskning kring orsaker till förövarens utövande av våld i nära relation. Studiens syfte är att belysa forskning som fokuserat på individuella psykologiska faktorer hos förövare av våld i nära relation, dvs. vilka bakomliggande förklaringar som framkallar detta hos individen. LÄS MER

 4. 4. Formellt föräldrastöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Evelina Bäckström Blyckert; Linnea Sörensen; [2018]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; föräldrar; föräldrastöd; föräldraförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer med en intellektuell funktionsnedsättning skaffar barn. Detta kräver fungerande metoder för att stötta dem i sitt föräldraskap om de är i behov av det. LÄS MER

 5. 5. Upphovsrätt i anställningsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Suzanne Oktav; Astrid Hjertaker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine the legal position, as well as to clarify how intellectual property in employment relationships are regulated. The result of the absence of legislation means that the contract between employer and employee are crucial. LÄS MER