Sökning: "juridik umeå universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden juridik umeå universitet.

 1. 1. Flexibilitet och trygghet vid uppsägningsförfarandet – Saklig grund vid arbetsbrist, turordningsreglerna och uppsägningars ogiltigförklarande i förhållande till flexicurity.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Gustav; Lindgren; Arbetsrätt; Flexicurity; Umeå; Universitet; Juridik; Saklig grund; Arbetsbrist; Turordningsregler; Ogiltigförklarande; Uppsägning; Uppsägningar; LAS; Hyvling; Flexibilitet; Trygghet; Uppsägningsförfarandet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att lära för sin egen skull och inte för andras : Vilken betydelse har motivation för lärande och hur gör vi för att behålla motivationen hos eleverna?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Marie Vikhammar; [2019]
  Nyckelord :Inre och yttre motivation; lust att lära; relationspedagogik; lärandeteorier; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Under hösten 2018 kom alarmerande siffror från Folkhälsomyndigheten gällande studenters psykiska ohälsa där framför allt juridikstuderande är den största riskgruppen. Betygshets och sociala krav skapar stress och minskad motivation. LÄS MER

 3. 3. Kunskapskrav, läromedel och bedömningsuppgifter : Ett ämnesdidaktiskt examensarbete om samstämmighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karin Molander Gregory; [2019]
  Nyckelord :Juridik; Bedömning; Gy11; Samstämmighet; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : Samstämmighet innebär att delarna i ett utbildningssystem dvs. ämnesplan, undervisning och bedömning, arbetar i samma riktning. Blooms reviderade taxonomi är ett verktyg som gör att målen i skolan kan bli mer begripliga, bedömningsbara och genomförbara. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa i vårdnadsmål - är juridiken tillräcklig? Utifrån ett barnperspektiv och med en diskussion om huruvida terapeutisk juridik borde tillämpas som ett komplement.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsmål; domaren; kunskap; kompetens; terapeutisk juridik; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konsten att genomföra ett lyckat företagsförvärv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :M A; företagsförvärv; framgångsrikt företagsförvärv; transaktionsfasen; transaktionsprocesser; juridik vid förvärv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER