Sökning: "juridisk frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden juridisk frågeställning.

 1. 1. Valet är ditt, eller? - En studie av den straffrättsliga konstruktionen av skuld i relation till den fria viljan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Hagström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Fri vilja; Skuld; Ansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffrätten är en disciplin som i hög grad återspeglar det sociala och moraliska läget i ett samhälle. Här hanteras ideologiska frågor om hur staten bör utöva sin makt för att effektivt bekämpa brottslighet, vad som är rätt och orätt och vem som egentligen bör straffas. LÄS MER

 2. 2. Bearbetning och Verarbeitung – en komparativ studie av två originära fång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Norrman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; komparativ rätt; civilrätt; specifikation; bearbetning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande examensarbete undersöker den sakrättsliga regleringen av specifikation i svensk respektive tysk rätt utifrån två distinkta typfall. Syftet med studien är dels att öka kunskapen om specifikation som rättsligt fenomen, dels att underlätta en utveckling av den svenska rätten genom att undersöka förutsättningarna för en transplantation från den tyska rättens Verarbeitung-institutet. LÄS MER

 3. 3. Nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. LÄS MER

 4. 4. Lajv och rätt - Rättsliga bedömningar kring levande rollspel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sonja Karlsson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; lajv; levande rollspel; LARP; samtycke; consent; social advekvans; anmälningsbenägenhet; anmälningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is meant to contribute with a judicial aspect of assaults during LARP, focusing on sexual and violent assault. The purpose of the essay is to investigate how law should be practiced regarding cases that happen during LARPs, since these include special circumstances. LÄS MER

 5. 5. Det förändrade strandskyddet(2009/2010) : En förskjutning av makt i styrningen av mark och vatten i strandnära lägen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Carl Hermansson; [2015]
  Nyckelord :Strandskydd; Plan- och miljöparadigmet; Landsbygdsutveckling i strandnära lägen; Detaljplaner i strandnära lägen; Styrning av mark och vatten ;

  Sammanfattning : Det här är en undersökning om hur proposition ”Prop. 2008/09:119. Strandskyddet och utveckling av landsbygden ” har gett upphov till en förskjutning av makt i strandskyddets dispensgivning. LÄS MER