Sökning: "juridiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden juridiska frågeställningar.

 1. 1. Vem vågar skvallra? - En analys av aktuellt lagförslag om kronvittnen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanaria Saad Mohamed; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Kronvittnen; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gang related crimes are often one of the main topics in the Swedish political debates. There is a common concern within the society related to the criminal gangs and a pressure on the government to act. In March 2022, the government presented a bill where a “crown witness” system is being suggested as part of a solution to the problem. LÄS MER

 2. 2. Det komplexa fjärde rekvisitet i skatteflyktsklausulen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Groll; [2022]
  Nyckelord :Finansrätt; skatteflyktslagen; skatteflyktsklausulen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteflyktsproblematiken visar sig i samtliga samhällsgrupper och på alla inkomstnivåer. I syfte att förhindra skatteflykt tillämpas bland annat en lagstiftad generalklausul, vilken återfinns i 2 § lag (1995:575) mot skatteflykt. Problematiken tar dock inte slut där. LÄS MER

 3. 3. Kompetensfördelningsfrågor i aktiebolag – Om kompetensen vid beslut som riskerar att urholka minoritetsposter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Hansson; [2022]
  Nyckelord :Associationsrätt; Förmögenhetsrätt; Rättsekonomi; Avnotering; Kompetensfördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En frivillig avnotering av ett aktiebolags aktie när bolaget fortfarande uppfyller noteringskraven är ett för en minoritetsägare ingripande beslut i deras aktieposter. Likt vid ett beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat tillämpas inte bara olika regler utan möjligheten att omsätta aktierna påverkas drastiskt varför sådana beslut riskerar att urholka minoritetsägarnas förmögenhet. LÄS MER

 4. 4. Sakrätt - en studie i att finna sak i saken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Båghammar; [2022]
  Nyckelord :sakrätt; legotillverkning; specifikation; sakrättslig identitet; accession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att förstå sakrättslig identitet utifrån situationen att en sak blir en ny sak. Utifrån syftet har uppsatsen formulerat två frågeställningar; När blir en sak en ny sak? och Hur ska sakrättslig identitet förstås? Inom sakrätten finns det en tydlig situation där dessa överväganden kommer i ljuset, nämligen legotillverkning. LÄS MER

 5. 5. Syns man så finns man : En studie om reklamfilmens påverkan på artistens personliga varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexander Palmér Guiance; [2022]
  Nyckelord :sell out; image; reklamfilm; reklammusik; personligt varumärke; artist;

  Sammanfattning : Denna studie belyser effekterna på musikartisters personliga varumärken i samband med att artisternas musik finns med i reklamfilm. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med ett antal musikartister med olika erfarenhet och framgång som upplåtit sina verk till reklamfilm. LÄS MER