Sökning: "juridiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden juridiska frågeställningar.

 1. 1. Digitalt anläggningsbeslut som en 3D-informationsmodell : Möjligheter, hinder och åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Per Holmgren; Adam Ström; [2020]
  Nyckelord :Anläggningslagen; 3D-informationsmodell; BIM; Gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på Högskolan i Gävle berör både den tekniska och den ekonomiska/juridiska inriktningen på Lantmätarprogrammet. Studien är baserad på behovet av effektivisering och automatisering i förrättningsprocessen. Möjligheten att representera tredimensionella objekt som informationsbaserade 3D-modeller finns idag. LÄS MER

 2. 2. Dödsboets förvaltning, utredning och avveckling – En studie av instituten boutredningsmannen, testamentsexekutorn, bodelningsförrättaren och skiftesmannen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Thörn; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; dödsbo; boutredning; bodelning; arvskifte; boutredningsman; testamentsexekutor; bodelningsförättare; skiftesman; estate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year about 90,000 people die in Sweden. These 90,000 people normally all have assets and liabilities that do not cease to exist by reason of demise. Debts must be paid, and assets distributed in accordance with legal succession or, when applicable, in accordance with a last will and testament. LÄS MER

 3. 3. The conflicts between the Whistleblower Protection Directive and the GDPR – COVID-19, a legal basis to infringe on the rights of the data subject in order to secure the protection of whistleblowers?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Espinasse; [2020]
  Nyckelord :Labour law; Arbetsrätt; EU law; EU-rätt; Anti-corruption; Anti-korruption; GDPR; Data protection; Dataskyddsregler; Whistleblower; Visselblåssare; COVID-19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 7th of October 2019, the Council of Europe published a press release, “Better protection of whistle-blowers: new EU-wide rules to kick in in 2021”. In the press release, the Council of Europe stated that a new directive, the Whistleblower Protection Directive, would increase protection of whistle-blowers. LÄS MER

 4. 4. BIM-baserad anbudskalkylering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hasan Zuhir Falah Hasan; [2020]
  Nyckelord :Kalkylering; anbud;

  Sammanfattning : Idag finns det många aktörer inom byggsektorn som fortfarande använder sig av traditionell anbudskalkylering, trots möjligheterna och fördelarna som digitaliseringen medbringar byggprocessens olika skeden. Den traditionella arbetsmetoden anses vara tidskrävande och osäker. LÄS MER

 5. 5. En harmoniserad rekonstruktionslagstiftning - En analys av direktiv 2019/1023/EU inverkan på borgenärsskyddet vid företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Timothy Andersson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; EU-rätt; Rättsekonomi; Insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen (1996:723) om företagsrekonstruktion infördes med syftet att erbjuda ett alternativ till konkurs för de företag som i grunden är livskraftiga och har möjlighet att rekonstrueras för att fortsätta sin verksamhet. Lagstiftningen har dock inte varit en succé och kritiken mot förfarandet har i vissa avseenden varit omfattande. LÄS MER