Sökning: "juridiska problem förvaltningsrätt"

Visar resultat 11 - 15 av 48 uppsatser innehållade orden juridiska problem förvaltningsrätt.

 1. 11. Referenstagning i kvalifikations- och utvärderingsfas - Antingen eller, eller både och?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katarina Velander; [2016]
  Nyckelord :referenser; offentlig upphandling; referenstagning; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom svensk rätt finns sju olika upphandlingsförfarande. Gemensamt för alla utom ett är att de har en kvalifikationsfas och en utvärderingsfas. Det är vedertaget att upphandlande myndigheter kan begära referenser i kvalifikationsfasen som bevis på erfarenhet. Frågan är huruvida detta även är tillåtet i utvärderingsfasen. LÄS MER

 2. 12. Polisiär våldsutövning - En studie om polisens befogenhet att bruka våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Lidholm; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; förvaltningsrätt; polislagen; brottsbalken; amerikansk rätt; common law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish police have been granted an authority to use force to maintain public order and safety besides preventing and prosecuting crime. The Police use of force is regulated in Article 10 of the Police Act and in the general grounds for exemption in Chapter 24 of the Penal Code. LÄS MER

 3. 13. Det vore ju inte fel om något hände: Om sur place-principen och asylmissbruk inom migrationsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Sandén; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; sur place; asylmissbruk; Genevekonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar sur place-principen inom migrationsrätten. Principen innebär att flyktingskap inte föreligger när flyktingen lämnar sitt hemland, utan att flyktingskäl uppkommer på plats i det nya landet. LÄS MER

 4. 14. Kamphunden - vapen eller hund? - Ett kritiskt perspektiv på debatten om förbud av kamphundar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Svensson; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Kamphundsraser; rasförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a current debate regarding the existing problem with fighting dogs in Sweden. Some people claim fighting dogs to be dangerous breeds. They want to forbid them. The opponents claim the problem to be not within the dog itself but within the owners. LÄS MER

 5. 15. Offentlig upphandling och hyresundantaget - praxis och tillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; hyresundantaget; fastighetsundantaget; LOU; offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt 1 kap. 6 § LOU gäller inte lagen för kontrakt som avser förvärv av, eller nyttjanderätt till, fastighet. Paragrafen härstammar från art. 16 i direktiv 2004/18/EG och benämns vanligen som hyresundantaget. LÄS MER