Sökning: "juridiska problem förvaltningsrätt"

Visar resultat 16 - 20 av 58 uppsatser innehållade orden juridiska problem förvaltningsrätt.

 1. 16. Offentlig upphandling och hyresundantaget - praxis och tillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; hyresundantaget; fastighetsundantaget; LOU; offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt 1 kap. 6 § LOU gäller inte lagen för kontrakt som avser förvärv av, eller nyttjanderätt till, fastighet. Paragrafen härstammar från art. 16 i direktiv 2004/18/EG och benämns vanligen som hyresundantaget. LÄS MER

 2. 17. Upphandling på försvarsområdet – En granskning av Försvarets materielverk som upphandlande myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Konow; [2015]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; upphandlingsrätt; försvarsupphandling; LUFS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public procurement in the sector of defence and security entails particular demands on both the legislation and the contracting authorities operating in the field. The legislation must be drafted in an appropriate way to give the contracting authorities the right tools to address the specific security requirements demanded. LÄS MER

 3. 18. Innovationsupphandlingar - Offentlig upphandling som innovationsinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maximilian Krackhardt; [2015]
  Nyckelord :Innovationsvänlig upphandling; Direktiv 2014 24; PCP; Förvaltningsrätt; administrative law; innovationsprocesser; innovationspartnerskap; innovationer; Lagen om offentlig upphandling; LOU; Innovationsupphandlingar; Innovationsupphandling; PPI; förkommersiell upphandling; Upphandling av innovation; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The background to Public Procurement of Innovation (PPI) is a Procuring Agency’s active promotion of innovative solutions. PPI consists of the following parts: The Agency firstly formulates a need for an innovative solution to a certain problem. LÄS MER

 4. 19. Barns rättsliga ställning i familjerättsliga mål, LVU-mål och asylmål- förslag på samverkansformer av dessa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Salwa Zaoujan; [2014]
  Nyckelord :Familjerätt; socialrätt; förvaltningsrätt; vårdnad; familjedomstolar; asylmål; LVU-mål; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar barns rättsliga ställning i familjerättsliga mål, LVU-mål och asylmål. Arbetet syftar till att undersöka de likheter och skillnader som föreligger mellan dessa typer av processer. Det förekommer att barn kan vara inblandade hos flera myndigheter och domstolar samtidigt. LÄS MER

 5. 20. Ungdomar med psykosociala problem En studie om gränsdragningen mellan LPT och LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Heidi Johannesson; [2014]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; ungdomar; allvarlig psykisk störning; socialt nedbrytande beteende; LVU; LPT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka gränsdragningen mellan tvångslagstiftningarna LPT (lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård)) respektive LVU (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga)), för att se i vilken utsträckning gällande reglering ger ett heltäckande skydd för ungdomar med psykisk problematik. I uppsatsen undersöks, med traditionell rättsvetenskaplig metod, vad som anses vara ”allvarlig psykisk störning” i 3 § LPT och ”socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU då de utgör del av de legala förutsättningarna för tvångsvård av unga. LÄS MER