Sökning: "juridiska problem förvaltningsrätt"

Visar resultat 21 - 25 av 58 uppsatser innehållade orden juridiska problem förvaltningsrätt.

 1. 21. Brister hedern i omsorgen? En fråga m hedersproblematiken kan vara vårdgrundande enliigt LVU såsom brister i omsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madeleine Andersson; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida hedersproblematiska familjeförhållanden kan vara att likställa med brister i omsorgen i 2 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att undersöka om lagstiftningen har förmågan att tillgodose skyddet av flickor som lever i en hederskontext. Heder är något som bara kan tillkomma män. LÄS MER

 2. 22. Migrationsdomstolarnas utredningsansvar med fokus på landinformation i asylärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nena Milovanovic; [2014]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; utredningsansvar; landinformation; officialprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten till asyl utgör en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den garanterar att en asylsökande ska få frågan om sin flyktingstatus prövad i ett förfarande med visa garantier. Beslut i asylärenden är av stor betydelse för den enskildes liv och felaktiga beslut kan medföra allvarliga kränkningar av den enskildes mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 23. Bedömning av den asylsökandes trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Johansson; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Asyl; Trovärdighet; Migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Principen om non-refoulement är en del av den internationella sedvanerätten och innebär att ingen stat får utvisa eller avvisa en person till ett land där dennes liv eller frihet kan hotas på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. I mål rörande asyl är det den sökande som har bevisbördan för att göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt. LÄS MER

 4. 24. Barnperpektivet vid åldersbedömningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Ivarsson Thored; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; migration; asyl; ensamkommande barn; åldersbedömningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of my essay is to examinate if Sweden fulfills its obligations towards children in age assessments of asylum seekers in their teens. To do this, I have applied the right dogmatic method and used a inter-critical perspective. LÄS MER

 5. 25. Sverige, Dublinreglerna och den asylsökandes rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Redin; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; Förvaltningsrätt; Asyl; Dublinförordningen; Europakonventionen; Non-refoulment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first Dublin Regulation was a result of those institutional changes that followed by the Amsterdam Treaty coming into force. The establishment was also a result of the European Council’s conclusions, from their meeting in Tampere in 1999. During the meeting The Council agreed to create a common European asylum system. LÄS MER