Sökning: "juridiskt kön"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden juridiskt kön.

 1. 1. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers uppfattning av skolans sex- och samlevnadsundervisning - En enkätstudie med fokus på reproduktiv och prekonceptionell hälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Sigesgård; Anna Yman; [2022]
  Nyckelord :Prekonceptionell hälsa; sex- och samlevnadsundervisning; ungdomar; Skåne; gymnasieskolor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: tidigare forskning har visat att unga i Sverige ofta har kunskapsbrister inom områdena fertilitet och reproduktion, samtidigt som de uttryckt missnöje med skolans sex- och samlevnadsundervisning. Syfte: syftet med studien var att kartlägga gymnasieelevers uppfattning om skolans sex- och samlevnadsundervisning samt deras kunskaper inom reproduktiv och prekonceptionell hälsa, utifrån juridiskt kön och gymnasieinriktning. LÄS MER

 3. 3. Könstillhörighetslagen - heteronormativitetens väktare Grunderna för Sveriges könstillhörighetslag ur ett queerteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Könstillhörighetslagen; queerteori; juridiskt kön; heteronormativitet; genus; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to its preparatory work, Sweden's law on gender recognition shall consist of two separate parts in the process of gender recognition, but in practice does not. A joint application is made for permission to change the gender registration in the population register (often called the legal gender) and to certain medical gender-confirming care. LÄS MER

 4. 4. Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hijras; Indien; genus; maskulinitet; femininitet; Storbritannien; 1800-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners rättigheter i Pakistan : en ideologianalys av den Pakistanska statens officiella reglering av transpersoners rättsliga status

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Ljung; [2019]
  Nyckelord :Transperson; transkvinna; queerteori; könsidentitet; tredje juridiskt kön; Pakistanska staten; Pakistan; sexualitet; mänskliga rättigheter; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 beslutades om en ny lag i Pakistan vid namn “Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018” med syfte att förse transpersoner i Pakistan med rättigheter. I denna studie är transpersoner avgränsat till att undersöka transkvinnor och icke-binära, eftersom dessa grupper har en synlig roll i Pakistans historia. LÄS MER