Sökning: "jurist"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet jurist.

 1. 1. ”Varför valde hon att bli jurist? Var det för att hon gillar att klä sig i veckad kjol och blus?” : En studie om hur framgångsrika kvinnor har porträtterats i Damernas Värld under 1960-1990.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sara Hane; [2018]
  Nyckelord :genuskontrakt; husmoderskontrakt; jämställdhetskontrakt; Damernas Värld; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om och på vilket sätt media bekräftar och reproducerar Yvonne Hirdmansgenuskontrakt under perioden 1960-1990. Genom att utföra en diskursanalys ämnar studien att kunna visa påvilket sätt Damernas Värld väljer att porträttera framgångsrika kvinnor i sin tidning. LÄS MER

 2. 2. ”Vi väljer ut saker vi tycker läsarna har nytta utav” : – En undersökning av textreklam i Aftonbladets bilagor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Moa Tomasdotter; Lova Schöldsten Hjertberg; [2018]
  Nyckelord :textreklam; redaktionell textreklam; Aftonbladet; bilagor; konsumentjournalistik; kommersiell journalistik;

  Sammanfattning : I följande C-uppsats undersöker vi fenomenet textreklam och hur det uppenbarar sig i Aftonbladets bilagor. Tyngdpunkten ligger på att undersöka textreklam med Aftonbladets bilagor som fallstudie. Samtliga bilagor vi valt att undersöka ligger som digitalt format på Aftonbladets webb aftonbladet.se. LÄS MER

 3. 3. Tjänstemän och rätten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Sundin; Camilla Pedersen; [2018]
  Nyckelord :jurist; läkare; tjänsteman; autonomi; profession; legitimitet; psykiatrisk tvångsvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån Agendas granskning av tvångsvården där de med hjälp av resultatet de kom fram till fastslog att sakkunnig läkare i samtliga fall följer chefsöverläkarens linje vilket resulterar i att domsluten bifölls i samtliga mål. Vi menar utifrån vår egna granskning av domslut att sakkunnig läkare inte nödvändigtvis följer chefsöverläkaren. LÄS MER

 4. 4. Kan ekonomisk brottslighet misstänkas? : En kvalitativ studie av revisorns tolkning av misstankegraden i revisorns anmälningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christer Häggblom; Saga Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Revisorns anmälningsskyldighet; Ekonomisk brottslighet; Ekobrott; Kan misstänkas; Kompetens; Oberoende; Professionell skepticism;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet (ekobrott) i företag är ett stort samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Många blir omedvetet drabbade av brotten och mörkertalet bedöms vara stort. I Sverige har revisionen sedan 1999 varit en del i svenska statens plan för att förebygga och upptäcka ekobrott i företag. LÄS MER

 5. 5. En utforskande studie om förhållandet på biljettmarknaden för musikevenemang i Sverige. - Bör andrahandsbolag (verkligen) begränsas?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andreasson; Sofie Lifvendahl; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I rapporten används transaktionskostnadsteorin för att förstå förhållandet mellan första- ochandrahandsbolag på biljettmarknaden för musikevenemang i Sverige. För- och nackdelar medandrahandsförsäljning lyfts, och lagstiftning undersöks med syftet att undersöka hur en sådanbegränsning hade påverkat biljettmarknaden för musikevenemang i Sverige. LÄS MER