Sökning: "juristprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet juristprogrammet.

 1. 1. Användandet av Facebook inom högre utbildning : En fallstudie om studenters användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Narin Melik; [2017]
  Nyckelord :Social media; Facebook; Higher education; IS-artifact; Sociala medier; Facebook; Högre utbildning; IS-artefakt;

  Sammanfattning : Facebook är idag världens största sociala nätverk och är även den sociala plattform som visat sig vara populärast bland studenter. Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur dagens generation studenter använder sig av Facebook i relation till sin utbildning. LÄS MER

 2. 2. Advokatens rättsskapande roll. En kartläggning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Kedner; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser advokatens rättsskapande roll i dispositiva tvistemål med stora advokatbyråer som företräder parterna på båda sidor. Uppsatsen tar avstamp i diskussionen om att domare skapar rätt genom praxis och bygger vidare på de resonemangen. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektivet i 5 kap. 6 § utlänningslagen – ett formellt alibi? : En studie av 2014 och 2016 års reformering av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Klint; [2016]
  Nyckelord :migration; asyl; barn; uppehållstillstånd; särskilt; synnerligen; ömmande; omständigheter; lagändring; reform;

  Sammanfattning : 5 kap. 6 § utlänningslag (2005:716) (UtlL) utgör en undantagsregel från huvudgrunderna för uppehållstillstånd i utlänningslagen. Före den lagändring som trädde ikraft den 1 juli 2014 kunde både vuxna och barn beviljas uppehållstillstånd om det förelåg ”synnerligen ömmande omständigheter” enligt lagrummet. LÄS MER

 4. 4. Bekämpning av organiserad brottslighet - En undersökning av om en skärpning av 23 kap. 6 § BrB är ett mer effektivt sätt för att bekämpa den organiserade brottsligheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sepehr Namazi Moghaddam; [2015]
  Nyckelord :organiserad brottslighet; bekämpning av organiserad brottslighet; Straffrätt en. criminal law ; 23 kap. 6 § BrB; kriminaliseringsprinciper; principer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The paper also contains a summary in Farsi.... LÄS MER

 5. 5. Sekundosuccessorns rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emily Petersen; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör undertecknads examensarbete vid juristprogrammet på Lunds universitet. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad sekundosuccessorerna har för rätt och skydd genom den svenska lagstiftningen. Ur ett arvshistoriskt perspektiv har efterlevande make haft väldigt svaga rättigheter. LÄS MER