Sökning: "just"

Visar resultat 1 - 5 av 14797 uppsatser innehållade ordet just.

 1. 1. Digitalisering av ekonomibranschen. Ekonomers attityd till digitalisering inom ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Hugosson; Cajsa Sveningsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :digitalisering; ekonomi; ekonomibranschen; individ; yrkesroll; förändring; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitalisering är något som förändrar yrken och samhället i stort. Ekonomibranschen är i ständig förändring till följd av just digitalisering. Även om det ses som nödvändigt kan attityden till denna förändring variera hos ekonomer. LÄS MER

 2. 2. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 3. 3. Artificial Intelligence In The Field Of Archaeology

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Gonzalez; [2024-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is something the world has only just been starting to get a grasp on. The race for who can create the best model is taking place all around the globe. In archaeology, the usage of programs like these is tested every day and through many trials, usable solutions are slowly being born. LÄS MER

 4. 4. THE INCONSISTENT WELFARE STANCES OF AN INCOHERENT PARTY FAMILY A statistical analysis of the effect of welfare salience on the welfare positions of radical right parties

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Zwinkels; [2024-01-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The radical right is held together as a party family by their positions on sociocultural issues like immigration and law and order, while displaying a relatively large variation over time and across countries on socioeconomic issues. Since it is becoming more and more common for radical right parties in Western Europe to take part in government, it is however important to know what to expect from them in all policy areas and not just those that are at the core of their ideology. LÄS MER

 5. 5. Regenerating Land, Regenerating Self: Towards a Care-full Regeneration Cycle of Inner-Outer Transformation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Rahel Könen; Clara Wessel; [2024]
  Nyckelord :Land Regeneration; Inner-outer Transformation; Ethics of Care; Regenerative Sustainability Transformations; Affirmative Political Ecology; Relational Turn; Care-full Regeneration Cycle; Emergence; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world needs rapid transformation if we are to shift towards more just and regenerative socio-ecological futures. In merging scholarly fields of transformation studies, regeneration and ethics of care this thesis explores the connection between inner-outer regeneration through the in-depth study of a transformative caring process. LÄS MER