Sökning: "just"

Visar resultat 1 - 5 av 10803 uppsatser innehållade ordet just.

 1. 1. Konstnärlig forskning = poetik? En studie av de första doktorsavhandlingarna i litterär gestaltning i relation till poetiken som litterär tradition och modern genre

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mia Quirin; [2019-11-28]
  Nyckelord :Poetics; Authors’ Poetics; Artistic Research in Literary Composition;

  Sammanfattning : In an article published in the Swedish Research Council’s Artistic Research Yearbook from 2004, the author andliterary scholar Gunnar D Hansson indicated that artistic research in literary composition is comparable to or evensynonymous with poetics. In light of such a comparison, this essay seeks to examine how the first four Swedishdissertations in literary composition can be said to practice poetics. LÄS MER

 2. 2. Investigating Content-based Fake News Detection using Knowledge Graphs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jurie Germishuys; [2019-11-21]
  Nyckelord :fake news; knowledge graphs; embedding models; natural language processing; generative models; Swedish;

  Sammanfattning : In recent years, fake news has become a pervasive reality of global news consumption.While research on fake news detection is ongoing, smaller languages such as Swedishare often left exposed by an under-representation in research. LÄS MER

 3. 3. Vård av depression hos äldre

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Brandt; [2019-11-20]
  Nyckelord :Äldre; depression; H70-studien; psykisk ohälsa; samtal; vård och behandling; lidande; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Abstract Background: Depression is one of the most common psychiatric diagnoses in the elderly and causes a great deal of suffering for the affected person. It is unclear how many of the 70- year-olds that recieves adequate care and treatment. LÄS MER

 4. 4. APPLYING MACHINE LEARNING ALGORITHMS TO DETECT LINES OF CODE CONTRIBUTING TO TECHNICAL DEBT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Filip Isakovski; Rafael Antonino Sauleo; [2019-11-12]
  Nyckelord :Technical Debt; Machine Learning; Static Code Analysis;

  Sammanfattning : This paper shows the investigation of the viability of finding lines ofcode (LOC) contributing to technical debt (TD) using machine learning (ML), bytrying to imitate the static code analysis tool SonarQube. This is approached byletting industry professionals choose the SonarQube rules, followed by trainingdifferent classifiers with the help of CCFlex (a tool for training classifiers withlines of code), while using SonarQube as an oracle (a source of training sampledata) which selects the faulty lines of code. LÄS MER

 5. 5. Plattformsekonomin och dess förutsättningar- en kvalitativ studie om samverkan mellan arbetsmarknadens parter inom plattformekonomin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Thelin; [2019-10-18]
  Nyckelord :plattformsekonomi; gig-ekonomi; partssamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förklara vilka förutsättningar plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Uppsatsen behandlar de upplevelser som parterna själva beskriver kring förutsättningar att bedriva samverkan inom plattformsekonomin. LÄS MER