Sökning: "justification of knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden justification of knowledge.

 1. 1. NATURVETENSKAPENS KARAKTÄR OCH EPISTEMOLOGISK LEGITIMERING - Möjligheter till undervisning utifrån styrdokument och läroböcker

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johan Espenberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :upper secondary school; nature of science; justification of knowledge; textbook; curriculum; content analysis;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this master thesis is to examine the occurrence of nature of science (NOS), and the justification of scientific knowledge, in school science textbooks and curriculum documents for upper secondary school (year 10 – 12) in Sweden. There are a lot of research about science textbooks and NOS which tells us that the coverage and quality of NOS-content often are poor. LÄS MER

 2. 2. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Jönsson; [2021]
  Nyckelord :biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Sammanfattning : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. LÄS MER

 3. 3. Is Externalism Compatible with the KK-thesis?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Balder Ask Zaar; [2021]
  Nyckelord :Self-intimating knowledge; Cartesian Non-Cartesian knowledge; Externalism s compatibility with the KK-thesis; Williamson s anti-luminosity arguments; The nature of human knowledge.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this paper I discuss the compatibility of externalism about epistemic justification with the well-known KK-thesis in epistemic logic. A weaker form of the KK-thesis (if one knows, one is also in a position to know that one knows) is first defended against Williamson's anti-luminosity arguments. LÄS MER

 4. 4. Kontinuerlig förbättring av kunskaps- och erfarenhetsdelning i växande konsultorganisationer : En studie genomförd på en konsultorganisation inom samhällsbyggnadsbranschen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Teresa Villegas; Meliina Lara Matikainen; [2021]
  Nyckelord :Knowledge sharing; knowledge management; experience sharing; experience feedback; knowledge; Kunskapsdelning; kunskapshantering; erfarenhetsdelning; erfarenhetsåterföring; kunskap;

  Sammanfattning : Kunskap- och erfarenhetsdelning är ett brett och viktigt koncept för företagens ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. För konsultfirmor är det av extra vikt då deras kärnverksamhet grundar sig i att sälja kunskap i form av tjänster, men där problematiken är att de projektledande konsulterna kan uppleva att hjulet kontinuerligt återuppfinns i projekten. LÄS MER

 5. 5. The‌ ‌Role‌ ‌of‌ ‌Public‌ ‌Libraries‌ ‌in‌ ‌the‌ ‌Promotion‌ ‌of‌ ‌Sami‌ ‌Rights‌ ‌in‌ ‌Sweden‌ : A Normative Perspective

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Elin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Public library; Sami minority; Sweden; minority language rights; minority culture rights;

  Sammanfattning : According to 2§ of the Swedish Library Act, libraries shall work towards the development of a democratic society by spreading knowledge and providing people with the possibility to form their own opinions (SFS, 2013:801). It’s a natural consequence that Sweden’s national minorities are not provided with the same amount of services as the majority community, however the extent of how much space the minorities ought to be given in public libraries is a relatively unexplored research topic. LÄS MER