Sökning: "justin bieber"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden justin bieber.

 1. 1. Personligt varumärke med Spotify : En kvantitativ studie om identitetsbyggande genom digital musikanvändning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anna Edman; Julia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Musik; Spotify; Identitet; Image; Varumärke; Framhäva; Dölja; Digital musikanvändning; Sociala medier;

  Sammanfattning : I denna studie har det framkommit ett genomgående mönster som visar att de personer som framhäver sin musiklyssning på Spotify gör det för att de vill att någon skall se att de har lyssnat på en specifik musik. Dessutom anser dessa personer att musik är jätteviktigt och döljer aktivt sina musiklistor och gör dem privata på Spotify. LÄS MER

 2. 2. Tweet-interaktion medBeliebers : En textanalys om hur Justin Bieber konstruerargemenskap med en tilltänkt publik genomtweets på Twitter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Mimmi Söderström; [2013]
  Nyckelord :Twitter; JB; tweets; interaktion; gemenskap; närvaro; kontakt; publik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, genom en textanalys av tweets på mikrobloggen Twitter, undersöka hurinteraktion skapas och upprätthålls mellan idol och fans. Exemplet som används är popstjärnan JustinBieber och hur tweets konstrueras på hans Twitter-sida för att bekräfta frågor om pseudo-interaktion,gemenskap och närvaro med sina följare som ofta kallas ”Beliebers”. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier som marknadsföringsverktyg åt musikartister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Martin Villysson; Mattias Pekkarinen; [2011]
  Nyckelord :Sociala medier word-of-mouth marknadsföring sociala nätverk musikartister; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sociala medier är idag en stor mötesplats för människor över hela världen. Användningsområden för sociala medier har ökat de senaste åren. LÄS MER