Sökning: "juveniles"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet juveniles.

 1. 1. Prevention Programs against Child Sexual Abuse for Preschool-aged Children : A Systematic Literature Review from 1980-2020

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Lisa Marie Rose; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Child Sexual Abuse (CSA) is a severe crime committed worldwide, which impairs the development of children and juveniles severely. Due to a high number of victims in early childhood, one prevention strategy, which is dedicated to the prevention education of children, is considered to be applied already in the preschool setting. LÄS MER

 2. 2. Is there a geographical difference in wolverine (Gulo gulo) home range size at different spatial and temporal scales in Scandinavia?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Olsson; [2020]
  Nyckelord :home range; seasonal; monthly; Gulo gulo; wolverine; Scandinavia; spatial; temporal;

  Sammanfattning : A home range is the area that is covered by the animals normal day-to-day activity. The home range size may be influenced by factors such as abundance and distribution of food, sex, spatial organisation and population density. LÄS MER

 3. 3. Downstream migration and survival of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts and fallbacks when passing a hydropower plant

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frans Byström; [2020]
  Nyckelord :migration; kelt; iteroparous; anthropogenic obstacle; survival; turbine passage;

  Sammanfattning : Repeat spawners of Atlantic salmon may be of great importance for population stability, the return spawners can significantly contribute to recruitment of juveniles. To have a significant proportion of repeat spawners in the population, it is necessary that salmons can successfully migrate back to the sea after spawning upriver. LÄS MER

 4. 4. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Varvara Papamargariti; [2019]
  Nyckelord :human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Entesarian; [2019]
  Nyckelord :mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Sammanfattning : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. LÄS MER