Sökning: "källkritik av nationalencyklopedin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden källkritik av nationalencyklopedin.

 1. 1. Visuell historieskrivning i det moderna medielandskapet: Remedieringen av personhistoriska bilder i och kring NE.se och svenska Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Simon Bülow; [2012]
  Nyckelord :remediering; NE; Nationalencyklopedin; Wikipedia; bildhantering; bilder; uppslagsverk; historiografi; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att historiografiskt undersöka och jämföra bildbruket i och kring uppslagsverken NE.se och svenskspråkiga Wikipedia, med betoning på fotografier rörande svenska offentliga personer verksamma under olika delar av 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar eller sann och opåverkad kunskap : Trovärdighet hos källor och hur den bedöms av två användargrupper.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Josefine Larsson; [2012]
  Nyckelord :kognitiv auktoritet; digitala infödingar; digitala immigranter; Wikipedia; Nationalencyklopedin; källkritik; kollektiv intelligens;

  Sammanfattning : This essay is investigating what type of sources we trust, depending on how the information in these sources is created and provided. To exemplify, the sources Wikipedia and Nationalencyklopedin (the Swedish National Encyclopedia) were used, each one representing different approaches. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring för Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Björn Pettersson; Andreas Bruzelius Höörgren; Andrée Larsson Afonso; [2011]
  Nyckelord :Wikipedia; Nationalencyklopedin; Bertmark förlag; Kvalité; Trovärdighet; Kvalitetssäkring; Källkritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Information har gjorts tillgänglig via internet, till en sådan grad att dess tillgänglighet orsakar tvivel på trovärdighet. Vår kvalitativa studie kommer belysa olika kvalitetssäkringsprocesser från det användardrivna Wikipedia samt en handfull svenska expertdrivna encyklopedier för att göra en analys som ämnar att besvara huruvida användargenererad information är pålitlig eller inte. LÄS MER