Sökning: "källkritik av wikipedia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden källkritik av wikipedia.

 1. 1. Lärares erfarenheter av informationssökning i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Larsson Tibell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Integrationen av digitala verktyg inom skolan har ökat och användningsområdena blir fler. I och med den nya digitaliseringen uppstår en ny problematik. Eleverna förhåller sig inte längre enbart till läraren eller utvald litteratur när de söker information utan har ett urval av källor som inte fanns tidigare. LÄS MER

 2. 2. Främjande av källkritisk kunskap vid de offentliga arkiven : en jämförande analys av det arkivpedagogiska arbetet vid fyra offentliga arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mikael Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :teachers; pupils; source criticism; Archive educators; ALM; Archival science; public archives; knowledge; arkivvetenskap; ABM; arkivpedagogik; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis aims to examine how the archive educators whitin the public archives in Sweden mediate knowledge about source criticism for pupils in elementary- and upper secondary schools. Internet sites like Wikipedia and the social network site Facebook have been the primary inforamtion resource for children och young adults for many years. LÄS MER

 3. 3. Visuell historieskrivning i det moderna medielandskapet: Remedieringen av personhistoriska bilder i och kring NE.se och svenska Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Simon Bülow; [2012]
  Nyckelord :remediering; NE; Nationalencyklopedin; Wikipedia; bildhantering; bilder; uppslagsverk; historiografi; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att historiografiskt undersöka och jämföra bildbruket i och kring uppslagsverken NE.se och svenskspråkiga Wikipedia, med betoning på fotografier rörande svenska offentliga personer verksamma under olika delar av 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Frihet under ansvar eller sann och opåverkad kunskap : Trovärdighet hos källor och hur den bedöms av två användargrupper.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Josefine Larsson; [2012]
  Nyckelord :kognitiv auktoritet; digitala infödingar; digitala immigranter; Wikipedia; Nationalencyklopedin; källkritik; kollektiv intelligens;

  Sammanfattning : This essay is investigating what type of sources we trust, depending on how the information in these sources is created and provided. To exemplify, the sources Wikipedia and Nationalencyklopedin (the Swedish National Encyclopedia) were used, each one representing different approaches. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring för Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Björn Pettersson; Andreas Bruzelius Höörgren; Andrée Larsson Afonso; [2011]
  Nyckelord :Wikipedia; Nationalencyklopedin; Bertmark förlag; Kvalité; Trovärdighet; Kvalitetssäkring; Källkritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Information har gjorts tillgänglig via internet, till en sådan grad att dess tillgänglighet orsakar tvivel på trovärdighet. Vår kvalitativa studie kommer belysa olika kvalitetssäkringsprocesser från det användardrivna Wikipedia samt en handfull svenska expertdrivna encyklopedier för att göra en analys som ämnar att besvara huruvida användargenererad information är pålitlig eller inte. LÄS MER