Sökning: "källkritik exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden källkritik exempel.

 1. 1. Digital kompetens i skolan – Sökkritik i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lilly Sallahi; Kristina Sava; [2019]
  Nyckelord :Algoritmer; Gymnasieskola; Källkritik; Samhällskunskap; Sökkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på om undervisningen i källkritiskt förhållningssätt är utformad så att den är relevant för elever utifrån hur det digitala samhället ser ut idag där internetanvändning och informationssökning på nätet är en del av ungas vardag. För att förhålla sig kritiskt till digitala medier behövs förmåga i sökkritik. LÄS MER

 2. 2. Utformningen av ett videoredigeringsprogram för undervisning i källkritik på lågstadienivå.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Hanna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Videoredigering; källkritik; interaktion; undervisning; lågstadium; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : Idag finns det ett begränsat utbud av material för källkritiska övningar på lågstadienivå och undervisning i källkritik anses påbörjas i för höga årskurser (Skolverket 2018a; Skolverket 2019a). Detta är två centrala aspekter i denna studie. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av informationssökning i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Larsson Tibell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Integrationen av digitala verktyg inom skolan har ökat och användningsområdena blir fler. I och med den nya digitaliseringen uppstår en ny problematik. Eleverna förhåller sig inte längre enbart till läraren eller utvald litteratur när de söker information utan har ett urval av källor som inte fanns tidigare. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares användning av digitala verktyg i pedagogiskt syfte : En intervjustudie på en IKT-pilotförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Carina Westerlund; Ylva Alftberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; digitala verktyg; applikationer; lärande; artefakt; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur förskollärare på en IKT-pilotförskola förstår hur digitala verktyg och applikationer (appar) kan användas för att påverka barns lärande, samt vilken digital kompetens de anser att barnen ska få möjlighet att utveckla. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 1) Hur ser förskollärarna på hur digitala verktyg och appar påverkar barns lärande? 2) Vilket kunnande hos barnen är det som förskollärarna anser är viktigt att ha för att kunna möta samhällets ökade krav på digital kompetens? I studien används semistrukturerad gruppintervju på en IKT-pilotförskola. LÄS MER

 5. 5. En observationsstudie av momentet religion och vetenskap i religionskunskap 1 på gymnasiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Charlotte Ljunggren; [2017]
  Nyckelord :religion och vetenskap; religionsdidaktik; diskursanalys; relativism och rationalism;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur undervisningen om religion och vetenskap i religionskunskap 1 på gymnasiet kan vara konstruerad i klassrumspraktiken, det vill säga vad som presenteras angående förhållandet mellan religion och vetenskap, samt vad som sker i interaktionen mellan läraren och eleverna. Studien bygger på observationer av en klass och deras lärare under momentet religion och vetenskap. LÄS MER