Sökning: "källkritik på aftonbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden källkritik på aftonbladet.

 1. 1. “Fansen rasar!” - eller gör de? : En kvalitativ studie om utformandet av artiklar baserade på källor hämtade från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Lydén; Tobias Hellgren; [2019]
  Nyckelord :journalism; social media; news selection; source criticism; media logic; Aftonbladet; Expressen; journalistik; sociala medier; nyhetsurval; källkritik; medielogik; berättartekniker; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning tidningsartiklar som baseras på källor hämtade från sociala medier uppfyller kriterierna för nyhetsurval samt vilka källkritiska principer som källorna uppfyller. Det undersöks även hur berättartekniker påverkar utformningen av artiklarna. LÄS MER

 2. 2. Terrordådet som skakade Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Rasmus Nordgren; Michelle Bergsten; [2018]
  Nyckelord :Krisjournalistik; terrordåd; medieetik; medielogik; kvällstidningar; dagstidningar; General Works;

  Sammanfattning : I dagens snabba medievärld där internet spelar en allt större roll har spelreglerna för hur journalistik bedrivs förändrats. Konkurrensen om konsumenterna har ökat och numera ställs ännu högre krav på att vara först med nyheterna, vilket innebär att källkritik och pressetik i viss mån åsidosätts. LÄS MER

 3. 3. "Jag har betett mig tölpigt" : pressetisk undersökning om namnpubliceringar i svenska medier utifrån anklagelserna mot Fredrik Virtanen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Engström; Emma Hallén; [2018]
  Nyckelord :#metoo; Fredrik Virtanen; offentligheten; pressetik; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur pressetik verkar i förhållande till anklagelserna mot Fredrik Virtanen om sexuella trakasserier. Uppsatsen undersöker hur Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladets (SvD) artiklar och krönikor förhåller sig pressetiskt till Virtanen-fallet och hur fallet beskrivs i tidningarna. LÄS MER

 4. 4. Järnring och nyhetsöken : En studie om rapporteringen under gisslandramat i Algeriet 2013

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christian Lundblad; Otilia Bogen; [2013]
  Nyckelord :Algeriet; In Amenas; gisslan; källkritik; nyhetsbyråer; nyhetvärdering; krisjournalistik;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur norska och svenska dagstidningar hanterade problem med källkritik, nyhetsvärdering och krisjournalistik i samband med gisslandramat på gasanläggningen In Amenas i Algeriet i januari 2013. Syftet med undersökningen är att se hur journalisterna arbetade i en situation där det fanns extremt lite information att tillgå, samtidigt som allmänheten krävde ständiga uppdateringar. LÄS MER

 5. 5. Fett framför fakta : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om LCHF i Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Persson; Malin Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :LCHF; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; källkritik; vetenskap; anekdotisk bevisföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka källkritiken i samband med rapporteringen om dieten LCHF. Ämnet för undersökningen statuerar i denna uppsats ett exempel på hur svenska medier hanterar och presenterar forskning om dieter. LÄS MER