Sökning: "källkritik på svt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden källkritik på svt.

 1. 1. Multikompetens och sociala medier i svensk utrikesrapportering : En studie av SVT och SR

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Ragnar Wernstedt; Sanna Persson; [2012]
  Nyckelord :Journalistik; Sociala medier; Multikompetens; Utrikesjournalistik; Utrikeskorrespondent; SVT; SR; Multireporter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att utrikeskorrespondenter inom svensk public service inte rutinmässigt använder sociala medier i sitt arbete och att det ökade kravet på multikompetens kan gå ut över journalistiken (Bogar, 2011, Nygren & Hvitfelt, 2008a & 2008b). Denna studie undersöker just dessa två teman: kravet på multikompetens, och användandet av sociala medier för utrikeskorrespondenter på SVT och SR, samt hur dessa två teman påverkar arbetsrutiner, nyhetsvärdering och källkritik. LÄS MER

 2. 2. ”Bra att hålla koll på vad som händer” : niondeklassare om nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Victoria Bell; [2006]
  Nyckelord :barn; massmedier; mediekunskap; nyheter; press; skola; socialisation; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur niondeklassare ser på och tar till sig nyheter och vilken trovärdighet de anser att tidningar och nyhetssändningar har. Tre utvalda niondeklasser i Stockholmsområdet med sammanlagt 66 elever har deltagit i studien genom att besvara en enkät. LÄS MER