Sökning: "källkritik svenska dagbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden källkritik svenska dagbladet.

 1. 1. Terrordådet som skakade Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Rasmus Nordgren; Michelle Bergsten; [2018]
  Nyckelord :Krisjournalistik; terrordåd; medieetik; medielogik; kvällstidningar; dagstidningar; General Works;

  Sammanfattning : I dagens snabba medievärld där internet spelar en allt större roll har spelreglerna för hur journalistik bedrivs förändrats. Konkurrensen om konsumenterna har ökat och numera ställs ännu högre krav på att vara först med nyheterna, vilket innebär att källkritik och pressetik i viss mån åsidosätts. LÄS MER

 2. 2. Järnring och nyhetsöken : En studie om rapporteringen under gisslandramat i Algeriet 2013

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christian Lundblad; Otilia Bogen; [2013]
  Nyckelord :Algeriet; In Amenas; gisslan; källkritik; nyhetsbyråer; nyhetvärdering; krisjournalistik;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur norska och svenska dagstidningar hanterade problem med källkritik, nyhetsvärdering och krisjournalistik i samband med gisslandramat på gasanläggningen In Amenas i Algeriet i januari 2013. Syftet med undersökningen är att se hur journalisterna arbetade i en situation där det fanns extremt lite information att tillgå, samtidigt som allmänheten krävde ständiga uppdateringar. LÄS MER

 3. 3. Fett framför fakta : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om LCHF i Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Persson; Malin Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :LCHF; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; källkritik; vetenskap; anekdotisk bevisföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka källkritiken i samband med rapporteringen om dieten LCHF. Ämnet för undersökningen statuerar i denna uppsats ett exempel på hur svenska medier hanterar och presenterar forskning om dieter. LÄS MER

 4. 4. Politiska tendenser i dagspressen : En kvalitativ studie om unga vuxna kan se politiska tendenser itvå dagstidningars nyhetsrapportering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kenan Ganic; Alexander Wennberg; [2011]
  Nyckelord :Ungdomar; politik; källkritik; tolkning;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om unga vuxna kan se tendenser av politisk orientering i både  ledaren och allmänna nyheter hos två stora svenska dagstidningar, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Metod: Denna studie har till största del tillämpat kvalitativ metod, med empirisk insamlingen genom fokusgrupper . LÄS MER

 5. 5. Sociala medier - En viktig nyhetskälla : En kvalitativ studie om svenska journalisters förhållningssätt till sociala mediers rapportering om revolutionen i Egypten

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Heba Faraj; [2011]
  Nyckelord :Sociala medier; journalistik; Egypten; revolutionen; Nätjournalistik; Trovärdighet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de svenska journalisternas förhållningssätt till sociala mediers rapportering om revolutionen i Egypten. Fokus i denna undersökning ligger i journalisternas källkritik, användning och beroende av sociala medierna som Twitter, Facebook, blogg med flera i sitt journalistiska arbete. LÄS MER