Sökning: "källkritik wikipedia"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden källkritik wikipedia.

 1. 1. Lärares erfarenheter av informationssökning i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Larsson Tibell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Integrationen av digitala verktyg inom skolan har ökat och användningsområdena blir fler. I och med den nya digitaliseringen uppstår en ny problematik. Eleverna förhåller sig inte längre enbart till läraren eller utvald litteratur när de söker information utan har ett urval av källor som inte fanns tidigare. LÄS MER

 2. 2. Främjande av källkritisk kunskap vid de offentliga arkiven : en jämförande analys av det arkivpedagogiska arbetet vid fyra offentliga arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mikael Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :teachers; pupils; source criticism; Archive educators; ALM; Archival science; public archives; knowledge; arkivvetenskap; ABM; arkivpedagogik; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis aims to examine how the archive educators whitin the public archives in Sweden mediate knowledge about source criticism for pupils in elementary- and upper secondary schools. Internet sites like Wikipedia and the social network site Facebook have been the primary inforamtion resource for children och young adults for many years. LÄS MER

 3. 3. Citation needed : the perceived credibility of Wikipedia among high education students

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Robin Mattebo; [2013]
  Nyckelord :Wikipedia; encyclopedias; source criticism; credibility; Nationalencyklopedin; students; in-depth interviews.; Wikipedia; encyclopedier; källkritik; trovärdighet; Nationalencyklopedin; studenter; djupgående intervjuer.;

  Sammanfattning : This thesis is called “Citation needed – the perceived credibility of Wikipedia among higheducation students”. The purpose of this thesis is to discover the opinions about the credibilityof Wikipedia among high education students. LÄS MER

 4. 4. "Man kan ju hitta i princip allt man behöver på Google" : Högstadie- och gymnasielevers informationssökning i digitala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Desirée Karlsson; [2012]
  Nyckelord :information retrieval; high school students; databases; Internet; source criticism; informationssökning; högstadieelever; gymnasieelever; databaser; Internet; källkritik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how high school students (age 13 to 19) search for information on the web and in databases. Furthermore, it aims to look into how critical of sources they are. LÄS MER

 5. 5. Visuell historieskrivning i det moderna medielandskapet: Remedieringen av personhistoriska bilder i och kring NE.se och svenska Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Simon Bülow; [2012]
  Nyckelord :remediering; NE; Nationalencyklopedin; Wikipedia; bildhantering; bilder; uppslagsverk; historiografi; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att historiografiskt undersöka och jämföra bildbruket i och kring uppslagsverken NE.se och svenskspråkiga Wikipedia, med betoning på fotografier rörande svenska offentliga personer verksamma under olika delar av 1900-talet. LÄS MER