Sökning: "källkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet källkritik.

 1. 1. Undervisning i källkritik : En kvalitativ undersökning av historielärares undervisningsstrategier i källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Apeman; [2022]
  Nyckelord :Källkritik; historieundervisning; informationssökning; metod; högstadiet; gymnasiet; historielärare; internet;

  Sammanfattning : Läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan lyfter hur elever ska få lära sig källkritik genom att tolka källor. Samtidigt befinner vi oss i en tid där internet och digitalisering fått en allt större del i ungdomars liv vilket enligt forskare skapar ännu större behov av källkritisk kunskap hos internetanvändare. LÄS MER

 2. 2. En modernisering av källkritisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Hansson; Kevin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Source criticism source evaluation student critical evaluation internet sources online sources classroom internet credibility middle school evaluate web sources; källkritik i skolan källkritik kritisk granskning informationskompetens internet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt har varit att presentera aktuella metoder för den källkritiska undervisningen i högstadiet. Vår frågeställning genom arbetet har varit, “vilka metoder kan lärare undervisa om inom källkritik för att lära ut ett källkritiskt förhållningssätt?” Genom systematiska sökningar i olika databaser valde vi ut tio artiklar som kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning. LÄS MER

 3. 3. Att fostra framtidens digitala medborgare : Vikten av digital källkritik och hur vi kan undervisa om den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Klara Ljungström Jotoft; Emmah Ekestolpe; [2022]
  Nyckelord :Civics; Digital Literacy; Information Literacy; Media Literacy; Source Credibility; Teaching; Upper Secondary School;

  Sammanfattning : In the context of Swedish students' difficulties to separate facts from opinions, we wanted to investigate why digital literacy, and especially source credibility, is important and how teachers in civics and the social sciences can teach students these skills. Studies show that upper secondary school students often turn to online sources when searching for information, rather than turning to traditional media. LÄS MER

 4. 4. Ett kritiskt förhållningssätt till IKT och digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring IKT, digitala verktyg och källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frohm Lisabeth; Albertsson Julia; [2022]
  Nyckelord :Activity triangle; digital tools; ICT; source criticism; preschool teacher.; Aktivitetstriangel; digitala verktyg; IKT; källkritik; förskollärare.;

  Sammanfattning : In today's society, the use of digital tools and social media is increasing. Therefore, we want to study how preschool teachers express their use of digital tools, and how they describe a source-critical approach in relation to children's usage of information communication technology (ICT). LÄS MER

 5. 5. Demokrati och akademisk frihet i Afghanistan : En fallstudie om demokrati och den akademiska friheten efter sommaren 2021

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Taher Bseiso; [2022]
  Nyckelord :Democracy; Academic freedom; Afghanistan; Demokrati; Akademisk frihet; Afghanistan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what democracy and academic freedom look like in Afghanistan today after the Taliban took power in the summer of 2021. The method section takes up, method and research design, validity, and reliability as well as material and source criticism, such as the importance of being source critical of the collection material as there are secondary sources. LÄS MER