Sökning: "källkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet källkritik.

 1. 1. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 2. 2. Källkritik och källtolkning på nationella provet i historia : Elevers kunskaper om källor på nationella proven

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Bergström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Det handlar om att söka, granska, tolka och värdera” : En kvalitativ enkätstudie om historielärares uppfattning av källkritik och användning av historiska källor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sofi Lindell; [2021]
  Nyckelord :historieundervisning; historiskt tänkande; källkritik; källkritisk metod; källhantering; lärares ämnesuppfattning; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Ämnesplanen för historia i gymnasiet beskriver att elever ska ges förutsättningar till att utveckla förmågan att ”söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder”. De källkritiska kriterierna är en viktig del av denna metod men bör inte utgöra navet i undervisning. LÄS MER

 4. 4. Millennials köpbeteende och risktagande på aktiemarknaden : En mer våghalsig generation med annat tänk?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jens Rosendal; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Purchase Behavior; Buying Behavior; Stock-Market. Risk Preference; Decision-Making-Process; Information Search; Selection Criteria; Millennials; Köpbeteende; Aktiemarknaden; Riskpreferens; beslutsfattandeprocessen; informationssökning; urvalskriterier;

  Sammanfattning : Millennials har ett starkt avvikande köpbeteende på börsen jämfört med äldre generationer. De har högre riskbenägenhet och är benägna att ta betydligt större risker vid köp av aktier och fonder. Oväntade kursrörelser och en mer oberäknelig börs blir konsekvenser av Millennials oberäkneliga och nyckfulla beteende. LÄS MER

 5. 5. "Ibland orkar jag inte vara källkritisk" : En kvantitativ studie om studenters källkritiska förmåga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennie Noreskog; Linn Eriksen; [2021]
  Nyckelord :Social media; source criticism; media use; media literacy; Sociala medier; källkritik; medieanvändning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Vi lever idag mer digitaliserat än någonsin och tillsammans med sociala medier har våra medievanor förändrats. Med nya medievanor skapas också möjligheter på sociala medier där information och desinformation får flöda ostrukturerat tillsammans. LÄS MER