Sökning: "källkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet källkritik.

 1. 1. Datorspelares informationsintag : Den yttre och inre informationens påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Beatrix Dahlman; Sebastian Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Cognitive authority; Gaming communities; Information literacy; Information practices; Information seeking; Metagame; Video games; Video gaming; Datorspel; Datorspelande; Informationspraktiker; Informationssökning; Kognitiv auktoritet; Källkritik; Metagame; Spelgemenskaper;

  Sammanfattning : Video games are common hobbies today, and as such they have been studied withinthe field of LIS. However, video gaming is a wide subject, and therefore there still exists areas that have not yet been properly researched. LÄS MER

 2. 2. ”Är du med på det digitala tåget" : Kvalitativ studie om digitalisering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Janlavtsogzol Dashbal; Carina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; digital kompetens; källkritik;

  Sammanfattning :  I vår studie undersöker vi hur pedagogers kunskaper inom digitalisering ser ut. Vi kommer att koppla pedagogernas svar till tidigare forskning och teori, resultatet visas i slutdiskussionen.  Metoden bygger på kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Petronella Jildenfors; Wilma Jansson; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskollärare; uppfattningar; möjligheter; utmaningar; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar. Studien motiveras utifrån en brist på tidigare forskning om vilka uppfattningar förskollärare har till digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Historiska källor på mellanstadiet : En studie om hur historielärare samtalar om och arbetar med källor i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Lorentzen; [2023]
  Nyckelord :Historiska källor; historiskt källmaterial; källkritik; historisk tänkande; historieundervisning; historielärare; absolut källkritik.;

  Sammanfattning : The encounter with historical artifacts can spark historical questions and create a connection to the past, arousing curiosity and a desire to understand the historical context. This power can be harnessed in history education, where learning to question, interpret, and use historical sources is essential to developing historical literacy. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar kan väl det där med internet? : En jämförande studie om vilka källkritiska strategier högstadieelever använder sig av vid digital källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Axel Linander; [2023]
  Nyckelord :Digital källkritik; samhällskunskapsdidaktik; CRAAP-testet; digitala verktyg; lateral läsning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna samhällsdidaktiska studie är att ge en fördjupad förståelse av vilka källkritiska strategier högstadieelever använder sig av vid digital källkritik samt hur undervisning inom ämnet påverkar deras val av strategier. I studien har två klasser i årskurs 9 utfört ett övningstest som behandlar digital källkritik kopplade till kriget i Ukraina. LÄS MER