Sökning: "källor nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden källor nyheter.

 1. 1. Personalised News in the World of Internet : Exploring solutions for a tailored news experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Amine Balta; [2020]
  Nyckelord :personalisation; customisation; user experience; tailored news; personalised news; customisable news; personalisering; anpassning; användarvänlighet; anpassat innehåll; personaliserade nyheter; anpassade nyheter;

  Sammanfattning : The landscape of news consumption has drastically changed, and so has the expectations. It is no longer about sitting at the breakfast table and reading the physical newspaper, the reader expects a well working digital solution. LÄS MER

 2. 2. Svenska mediers rapportering om krisen i Venezuela : En komparativ studie av Expressen och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Josef Norin; Melisa Hagelin Sepúlveda; [2020]
  Nyckelord :Venezuela; Svensk Media; Maduro; Guaidó; Postkoloniala Teorier; Gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka de likheter och skillnader som finns i två av Sveriges största tidningars nyhetsrapportering kring krisen i Venezuela. Studien består av en kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys som analyserats utifrån två teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna uppsats; Gestaltning- och Postkoloniala teorier. LÄS MER

 3. 3. Källkritik i ett digitalt medielandskap : en kartläggning av lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mikael Rudolfsson; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; påståenden; kompetens; didaktik; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Källkritik är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Den digitala tekniken gör så att alla människor drunknar i information, en vardag för både elever och lärare. LÄS MER

 4. 4. En samvetslös diktator eller ett hjälplöst offer? : En kvalitativ studie av nyhetsrapporteringen kring Benny Fredriksson under metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Sanderberg; Jennifer Alm; [2019]
  Nyckelord :Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis; framing; sources; journalism; witnesses; victim; perpetrator; death; media hunt; investigative journalism; Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; diskursanalys; gestaltning; källor; journalistik; vittnen; offer; gärningsmän; dödsfall; mediedrev; granskande journalistik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the news coverage surrounding Stockholm City Theatre’s former CEO Benny Fredriksson during the metoo-movement, from the time of the accusations against him until a time after his death. The questions examined were: How is Benny Fredriksson represented at the time of the publishing of the accusations and at the time of his death? How are the anonymous witnesses and the journalism represented? How does the representation of victims and perpetrators change after the death of Benny Fredriksson? What are the differences and similarities in the reporting of Aftonbladet and Dagens Nyheter? To analyze this, we made a discourse analysis of 12 articles from Aftonbladet and 13 articles from Dagens Nyheter. LÄS MER

 5. 5. Linguistic sexism in a digitally native news outlet : A study on linguistic sexism at lexical and discourse levels in Buzzfeed News

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2019]
  Nyckelord :Sexism; digitally native; newspaper language; Buzzfeed; feminist stylistics; Sexism; digitalt inhemsk; digitally native; tidningsspråk; Buzzfeed; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : In 2018, most news articles are consumed online from a digitally native news outlet and it is therefore appropriate to examine the presence of linguistic sexism in the digitally native news site Buzzfeed News. The material is made up of 159 articles collected from Buzzfeed News. LÄS MER