Sökning: "kända författare i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kända författare i sverige.

 1. 1. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER

 2. 2. “The choice of a place is never random” : Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Silvia Kramer; [2019]
  Nyckelord :Narratologisk analys; ökenmotiv; Genesis; Första Kungabok;

  Sammanfattning : Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna och förmedla Guds vilja för världen. LÄS MER

 3. 3. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Katrin Jansson; [2019]
  Nyckelord :växtväggar; gröna väggar; vertikala vegetationssystem; förtätning; hållbarhet;

  Sammanfattning : I takt med att förtätningen av städer utgör en allt större del av klimatdebatten, har intresset för en mer effektiv resursanvändning vuxit sig större. Att investera i lösningar som kan anpassas till den urbana miljöns förändring och samtidigt mildra människans klimatavtryck, anses vara av stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Tidsplanering inom Installationsområdet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet Författare: Stefan Karlsson Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB Frågeställningar: • Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända? • Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem? • Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister? Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag sker, vilka vanliga problem som brukar uppstå vid tidsplanering av installationer och varför de uppstår samt att identifiera vilka verktyg och åtgärder som skulle underlätta planeringsarbetet inom installationer för ett entreprenadföretags planerings- och installationsspecialister. Metod: För genomförandet av studien har en fallstudie tillämpats. LÄS MER

 5. 5. Morbillivirus hos säl och hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michaela Toni; [2018]
  Nyckelord :valpsjuka; sälpest; vaccination; smittspridning; patogenes; diagnostik;

  Sammanfattning : Canine morbillivirus (CMV) och Phocine morbillivirus (PMV) är tidigare kända som Canine Distemper Virus (CDV) och Phocine Distemper Virus (PDV). CMV drabbar vanligen hundar och andra karnivorer i åldrarna 3-6 månader medan PMV främst drabbar sälar. Virusen tillhör familjen Paramyxoviridae och genus morbillivirus. LÄS MER