Sökning: "kända personer i australien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kända personer i australien.

  1. 1. Vendor due diligence - effektivare förvärvsprocess

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Ann-Christine Schmidt; [2008]
    Nyckelord :Mergers Acguisitions; Företagsekonomi; Due diligence; Vendor due diligence; Förvärvsprocess; Undersökningsplikt; Upplysningsskyldighet; Fusioner och förvärv;

    Sammanfattning : Välfärd kräver tillväxt och tillväxt kräver ett dynamiskt näringslivFör att kunna erbjuda medborgarna i Sverige en bra välfärd krävs att antalet företag blir fler och att existerande företag kan utvecklas. Detta möjliggörs genom att ett dynamiskt och utvecklande näringslivsklimat skapas där förutsättningarna för landets företagare kontinuerligt utvecklas. LÄS MER