Sökning: "kända personer i usa"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kända personer i usa.

 1. 1. The house cricket Acheta domesticus, a potential source of protein for human consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lina von Hackewitz; [2018]
  Nyckelord :house cricket; Acheta domesticus; protein; amino acid; sustainable diet; future food;

  Sammanfattning : population of the world is growing and it is expected that it will reach 9.6 billion people by the year 2050. The demand for animal-derived protein is expected to increase which also increases the land and water usage, greenhouse gas emissions (GHGEs) and therefore leads to environmental stress. LÄS MER

 2. 2. Salmonella hos reptiler

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emil Wikström; [2011]
  Nyckelord :salmonella; reptiler; zoonos;

  Sammanfattning : Salmonella är en bakterie som orsakar diarréer, magkramper och ibland mer allvarliga komplikationer och är ett folkhälsoproblem i stora delar av världen. Salmonella anses idag även tillhöra normalfloran hos våra reptiler. Den förekommer både hos reptiler fångade i det vilda och hos de reptiler vi håller som husdjur. LÄS MER

 3. 3. 11 september under elva år : En kvantitativ studie av Dagens Nyheters rapportering om 11-septemberattackerna i USA på årsdagarna 2001-2011

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Terese Westberg Sunesson; Karolina Thornefors; [2011]
  Nyckelord :11-septemberattackerna; Dagens Nyheter; Ground Zero; nyhetsvärdering; World Trade Center;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om nyhetsvärderingen har ändrats under åren 2001-2011 i Dagens Nyheters nyhetsrapportering om attackerna mot USA den 11 september 2001. Detta har vi gjort genom att studera bevakningen av årsdagarna för terrordåden. LÄS MER

 4. 4. Anti-Corruption Regulation in Sweden and Abroad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Wassén; [2010]
  Nyckelord :comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The negative effects that corruption has on both individual nations and the global society as a whole are known and well documented. Still, an estimated one trillion US dollars (US $1.000 billion) is paid each year in bribes worldwide and both individuals and organizations testify to engaging in corrupt behavior. LÄS MER

 5. 5. Vendor due diligence - effektivare förvärvsprocess

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ann-Christine Schmidt; [2008]
  Nyckelord :Mergers Acguisitions; Företagsekonomi; Due diligence; Vendor due diligence; Förvärvsprocess; Undersökningsplikt; Upplysningsskyldighet; Fusioner och förvärv;

  Sammanfattning : Välfärd kräver tillväxt och tillväxt kräver ett dynamiskt näringslivFör att kunna erbjuda medborgarna i Sverige en bra välfärd krävs att antalet företag blir fler och att existerande företag kan utvecklas. Detta möjliggörs genom att ett dynamiskt och utvecklande näringslivsklimat skapas där förutsättningarna för landets företagare kontinuerligt utvecklas. LÄS MER