Sökning: "kända svenska författare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kända svenska författare.

 1. 1. De inte alltför främmande : Författarideal, relationer och litterära system i fem svenska filmer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Setterwall Klingert; [2020]
  Nyckelord :Writers on film; authorship; fictional authors; publishing studies; literature and film; literature sociology; Autor; Autorin; Schriftsteller; Schriftstellerin; Schriftstellerfilme; Literatur und Film; Verlag; Verlagsstudien; Författare; författarskap; författarideal; film; filmstudier; förlagsstudier; litteratursociologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ingår i det forskningsfält som undersöker hur konstnärer skildras i fiktion. Specifikt handlar den om författarroller på film, ett område som beforskats i såväl Tyskland som den anglosaxiska världen (kända exempel är Kirsten Netzows Schriftstellerfilme(2005) samt antologin The Writer on Film (2013)) men knappt alls i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER

 3. 3. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Katrin Jansson; [2019]
  Nyckelord :växtväggar; gröna väggar; vertikala vegetationssystem; förtätning; hållbarhet;

  Sammanfattning : I takt med att förtätningen av städer utgör en allt större del av klimatdebatten, har intresset för en mer effektiv resursanvändning vuxit sig större. Att investera i lösningar som kan anpassas till den urbana miljöns förändring och samtidigt mildra människans klimatavtryck, anses vara av stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Tidsplanering inom Installationsområdet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet Författare: Stefan Karlsson Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB Frågeställningar: • Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända? • Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem? • Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister? Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag sker, vilka vanliga problem som brukar uppstå vid tidsplanering av installationer och varför de uppstår samt att identifiera vilka verktyg och åtgärder som skulle underlätta planeringsarbetet inom installationer för ett entreprenadföretags planerings- och installationsspecialister. Metod: För genomförandet av studien har en fallstudie tillämpats. LÄS MER

 5. 5. Kan nutritionsbehandling bidra till läk-ning av trycksår bland äldre patienter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anton Kinnander; Sandra Smidelik; [2013-03-08]
  Nyckelord :nutritionsbehandling; trycksår äldre;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionTitle: Can nutritional support contribute to the healing of pressure ulcers in elderly patients?Author: Anton Kinnander, Sandra SmidelikSupervisor: Elisabet RothenbergExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: 12-04-11Background The number of elderly patients with co-morbidity is increasing in the western world. It is therefore reasonable to predict increasing incidence and prevalence of pressure ulcers. LÄS MER