Sökning: "kändis beskrivning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kändis beskrivning.

 1. 1. Jag vill bli kändis! : En intervjustudie om etablerade sångares syn på vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att bli etablerad sångare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Emelie Hebbe; [2015]
  Nyckelord :music; singing; music business; artist; freelance life; socio-cultural perspective; qualitative interview  ; musik; sång; musikbranschen; artist; frilansliv; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilka kunskaper och färdigheter några etable- rade sångare anser behövs för att sångare ska kunna bli etablerade och erkända. Studien utgår från sociokulturellt perspektiv och baseras på kvalitativa intervjuer med tre sång- are: En jazzsångerska, en operasångare och en popsångare. LÄS MER

 2. 2. FÖRTAL Rätten till personlig integritet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Nilson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beskrivning av uppsatsen; Förtal - Rätten till personlig integritet Av; Jennifer Nilson En juridisk studie av ärekränkningsbrotten i Brottsbalkens 5:e kapitel, och Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om förtal och förolämpning. Dessutom behandlas de pressetiska regler och institutioner som finns för journalister. LÄS MER