Sökning: "kändisar"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet kändisar.

 1. 1. KLAR(N)A? FÄRDIGA? SMOOOTH. En retorisk analys av Klarnas kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Mohn; Hedda Seebass Svensson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Varumärke; positionering; differentiering; kändisar; retorik;

  Sammanfattning : Executive summary Klarna is a Swedish fintech company founded in 2005 by three students at the Stockholm School of Economics. The company's aim was to make it safer and easier for people to shop online. Today, Klarna's overall goal is still to make online payments simple, secure and flexible. LÄS MER

 2. 2. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 3. 3. #Varumärkesskandal #Trending : En kvalitativ textanalys om hur varumärkesskandaler inom modeindustrin uttrycks samt tas emot på sociala medier

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonathan Belmonte Lobos; Amanda Issa; [2023]
  Nyckelord :Influencer marketing; celebrity marketing; brands; brand image; brand scandal; fashion scandal; digital marketing; Influencer marknadsföring; kändis marknadsföring; varumärke; varumärkesimage; varumärkesskandal; modeskandal; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Influencer- och kändismarknadsföring är idag vanligt förekommande. Många företag använder sig av denna marknadsföringsstrategi för att skapa ett större förtroende för företaget och dess varumärken. En kändis eller en influencer kan såväl stärka en varumärkesimage som försämra det. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing : Unga kvinnors attityder gentemot influencers och influencer marketing

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Lindberg; Marroa Sarhan; [2023]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; consumer s purchase intent; attitude; fashion industry and makeup industry; Influencer; influencer-marketing; konsumentens köpintention; attityder; modebranschen och sminkbransch;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eftersom användning av sociala medier har blivit vanligt har företag förändrat sättet att kommunicera från traditionell marknadsföring till influencer marketing. Det innebär att företagen använder opinion leaders, influencers eller kändisar, som frivilligt marknadsför varumärken på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. “Att kavla upp för solidaritet” - En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Axede; Clara Ringqvist; [2022-02-10]
  Nyckelord :risk communication; health communication; social marketing; risk perception; pandemic; covid-19; sensemaking; motivation; responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. LÄS MER