Sökning: "känneteckensextrahering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet känneteckensextrahering.

  1. 1. Optimering av en chattbot för det svenska språket

    M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Mohammed Mutaliev; Ibrahim Almimar; [2021]
    Nyckelord :Chatbots; machine learning; natural language processing; tokenization; feature extraction; classification; word embeddings; transformers; Chattbottar; maskininlärning; naturlig språkbearbetning; tokenisering; känneteckensextrahering; klassificering; ordinbäddningar; transformatorer;

    Sammanfattning : Chattbotutvecklare på Softronic använder i dagsläget Rasa-ramverket och dess standardkomponenter för bearbetning av användarinmatning. Det här är problematiskt då standardkomponenterna inte är optimerade för det svenska språket. LÄS MER