Sökning: "känselsinnet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet känselsinnet.

 1. 1. Köper vi livsmedel med våra sinnen? : En kvalitativ studie om stimulering av konsumentens sinnen och dess påverkan på köpbeslutsprocessen i den fysiska livsmedelsbutiken och online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanne Bassoe Rehnström; Linn Tysk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan befinner sig i ett årtionde där samhället genomgår en strukturförändring till följd av digitaliseringen, något som påverkar större men ocksåmindre aspekter i samhället. En förändring den enskildeindividen men också företagen måste anpassa sigefter för att överleva. LÄS MER

 2. 2. Strävan efter den virtuella känseln : En kvalitativ fallstudie på svenska e-handelsföretag i modebranchen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Louise Borg; My Täpp; [2018]
  Nyckelord :Modebranschen; e-handel; virtuella servicelandskap; känselstimuli; interaktion; showrooming; visuella element.;

  Sammanfattning : Titel: Strävan efter den virtuella känselnFörfattare: Louise Borg, My Täpp Handledare: MaxMikael Wilde Björling Examinator: Christine Tidåsen Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företegsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT18. LÄS MER

 3. 3. Light me up : En studie om hur ljus kombinerat med färg påverkar konsumentbeteendet i klädbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Edina Djogic; Agnes Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Sinnesmarknadsföring; Synsinnet; Känselsinnet; Sensoriskt samspel; Färger; Ljus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En trädgård att klappa på : ett gestaltningsförslag med fokus på det taktila sinnet för att främja välbefinnandet hos äldre

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonna Göthlin; Annika Lundkvist; [2016]
  Nyckelord :sinnesträdgård; känselsinnet; trädgård; vårdboende; taktila växter;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att föreslå en gestaltning för en sinnesträdgård som fokuserar på det taktila sinnet, samt att genom målinriktade val av både växter och hårda material främja välbefinnandet hos äldre. Upplevelser för de icke-visuella sinnena är något som ofta saknas i gestaltning. LÄS MER

 5. 5. Är jordgubbar bara jordgubbar? : ett sorttest på vårt mest älskade bär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jenny Hellström; [2014]
  Nyckelord :Jordgubbe; Fragaria x Ananassa; varieties; characteristics; sorter; egenskaper;

  Sammanfattning : Växtförädlingen av jordgubbar i Sverige började på 1920-talet och då började sorter tas fram som skulle passa till det Svenska klimatet. Det svenska klimatet innebär långa dagar och svala nätter. Detta sägs ge upphov till söta och goda jordgubbar. Det finns dock många egenskaper som påverkar den slutliga smaken på bäret. LÄS MER