Sökning: "känsla av själv och samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden känsla av själv och samspel.

 1. 1. SOCIALA MEDIER OCH DESS PÅVERKAN PÅ UNGA TJEJER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniella Yalda; Izis Mankarious; [2020]
  Nyckelord :sociala medier beroende; unga tjejer; påverkan; välmående;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöktes det hur unga tjejer anser att de blir påverkade av social medieanvändning samt huruvida densamma kan liknas vid ett beroende. Datamaterialet bestod av tre fokusgrupper med unga tjejer i åldrarna 15–18 år. Sammanlagt var det 18 stycken deltagare. LÄS MER

 2. 2. I pjäs är det bestämt : En studie i grundskolans tidigare år om barns rolltagande i pjäs.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ylwa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Drama; formal drama; play; primary school; phenomenography; Drama; konstpedagogiskt perspektiv; föreställningsarbete; teater; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftade till att synliggöra barns uppfattningar om fenomenet rolltagande i pjäs. Barnen i studien var i ett sammanhang där manus, givna roller och repliker var utgångspunkten, med läraren som regissör. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hanna Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Frilek; gemenskap; kommunikation; känslor; känsla av själv och samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barns samspel kommer till uttryck på en förskoleavdelning för barn mellan ett och tre år för att få ökad förståelse för hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barns sociala gemenskap. I studien användes en kvalitativ metod i form av två olika observationsmetoder, som är fältanteckningar och videoobservation. LÄS MER

 4. 4. New age som behandling : Vem söker sig till metoder som yoga och reikihealing och varför?

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frisk Siw; [2017]
  Nyckelord :new age; yoga; healing; religion; alternativa metoder;

  Sammanfattning : New age har sina rötter i antiken och teosofin, men har förändrats mycket genom historien. Nya idéer och metoder har uppkommit genom religionernas påverkan påvarandra i samspel med samhällsförändringar. New age är nu mer individuell, vilket gör att det finns fler valmöjligheter som passar allas syften bättre. LÄS MER

 5. 5. Normer och annorlundaskap - accepteras jag för den jag är?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carolina Hanser; [2015]
  Nyckelord :Aspergers Syndrom; Attention Deficit Disorder; emotionalism; skam; sociala band; stigma; normalitet och annorlundaskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Problem/Bakgrund: Aspergers Syndrom (AS) och Attention Deficit Disorder (ADD) är två neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. AS karaktäriseras främst av svårigheter och begränsningar med socialt umgänge, ömsesidigt socialt samspel, brister i kommunikation och kontroll av känslor. LÄS MER