Sökning: "känsliga ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden känsliga ämnen.

 1. 1. Känslighet – Kommunikation kring känslighet & känsliga ämnen ur ett marknadsföringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Sanfridsson; Suzan El Bteddini; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historieundervisning i känsliga ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filippa Engström; Mejdina Seljimi; [2023]
  Nyckelord :historieundervisning; historielektioner; kontroversiell; känsliga områden; känsliga ämnen;

  Sammanfattning : Alla historielärare kommer någon gång att undervisa i känsliga ämnen. Varje elev har en egen uppfattning kring vad som är känsligt för dem, vilket alla lärare bör ta hänsyn till. Detta arbete kommer handla om vad forskning säger om känsligheten i historieundervisningen i Europa. LÄS MER

 3. 3. Övervikt och kost - riskfaktorer för uppkomst av bröstcancer hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emine Uzun; Magnhild Liliefelt; [2023]
  Nyckelord :röntgensjuksköterska; evidensbaserad vård; diagnostik; premenopaus; postmenopaus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i diagnostiken av bröstcancer är mammografin. Vägen från screening till diagnos sker för många kvinnor under stor psykisk press med oro och ångest. Röntgensjuksköterskan har i patientmötet en viktig roll i att ge information och stöd till patienten. LÄS MER

 4. 4. An Infrared Stellar Thermometer: Exploiting IGRINS Spectra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi - Genomgår omorganisation

  Författare :Emelie Sandved; [2022]
  Nyckelord :Effective temperature; K-giants; surface gravity; oxygen abundance; carbon abundance; CO lines; OH lines; line sensitivities; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Using the infrared (IR) spectral range when measuring stellar spectra is beneficial compared to using the optical range mainly when observing distant stars through the dust dense interstellar regions in the Galactic mid-plane. Methods to determine stellar parameters from IR spectra are, however, not fully developed yet because technological difficulties in creating reliable IR detectors have slowed the advance of such methods. LÄS MER

 5. 5. Att våga eller icke våga : Lärares uppfattningar om och arbete med känsliga ämnen i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnea Blomqvist; Elena Lainez; [2022]
  Nyckelord :känsliga ämnen; litteraturundervisning; kontroversiella ämnen; textval;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöks vad forskning säger om lärares textval gällande skönlitteratur som innehåller känsliga ämnen samt hur undervisning som inkluderar sådan litteratur kan läggas upp. I forskningen framkommer att lärare tenderar att välja bort litteratur som innehåller känsliga ämnen och att de gör detta av flera anledningar. LÄS MER