Sökning: "känslighetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet känslighetsanalys.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Climate Impact from Operational Energy Use in Facilities & Households

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eveline Haugaard; [2019]
  Nyckelord :Operational energy use; Climate impact; LCA methodology; Environmental evaluation of energy;

  Sammanfattning : In 2017, the Swedish Parliament voted for a climate aim which says Sweden should achieve zero net emissions of greenhouse gases in 2045. The building and construction sector is one of the sectors that needs to reduce it’s climate impact. As of 2016, 12. LÄS MER

 3. 3. Synergy in the pig and biogas production system : an examination of heat value

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sebastian Remvig; [2019]
  Nyckelord :synergy; biogas; pig perfomance; heat value;

  Sammanfattning : Using manure to produce biogas has multiple environmental benefits. However, today Swedish agricultural biogas is generally considered unprofitable meaning it’s use is not widespread. This study examines how to properly value heat produced in a combined heat and power unit, an area that has not been studied extensively before. LÄS MER

 4. 4. Tvättning av produktionsdata för flödessimulering : en fallstudie på Volvo GTO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :August Lugnet Engman; Weine Nyberg Lagström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag samlas mer data än någonsin in från olika aktiviteter i samhället. För att kunna genomföra träffsäkra analyser så måste datan som analyseras hålla en hög kvalitet. Brister kvaliteten på datan så uppstår fenomenet “skit in, skit ut”. LÄS MER

 5. 5. LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Erika Melin; [2019]
  Nyckelord :LCA; tomatjuice; ekologisk; KRAV; konventionell odling;

  Sammanfattning : Consumers demand organic crops and food that are grown and processed in a sustainable and healthy way. More studies regarding the organic agriculture's environment and climate impact are needed to demonstrate with certainty that such a cultivation system affects the environment less. LÄS MER