Sökning: "känslomässig hanteringsstrategi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden känslomässig hanteringsstrategi.

 1. 1. En upptäcktsfärd inom technostress bland män och kvinnor i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Axel Lindehoff; [2019]
  Nyckelord :Technostress; technostress-creatoes; stress; projektledare; mediebranschen; problemfokuserad hanteringsstrategi; känslomässig hanteringsstrategi; hanteringsstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med en ökad förståelse för hur män och kvinnor iprojektledarrollen inom mediabranschen upplever technostress och vilka hanteringsstrategier detillämpar för att motverka stress. För denna studie har en kvantitativ enkätundersökning utförtsför att undersöka ett urval av projektledare inom mediabranschen. LÄS MER

 2. 2. Den känslomässiga upplevelsen och hanteringen av föräldrarrnas skilsmässa : En kvalitativ studie om skilsmässobarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Madeleine Bergman; Frida Johansson; [2015]
  Nyckelord :Emotional experience; coping; resource; KASAM; divorce; Känslomässig upplevelse; copingstrategi; resurser; KASAM; skilsmässa;

  Sammanfattning : 480 000 children in Sweden have parents who live apart. We asked ourselves what a divorce is to a child emotinally and how the child copes with the divorce. We performed qualitative interviews with four different adults who grew up with divorced parents to find some answers. LÄS MER