Sökning: "känslomässiga reaktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden känslomässiga reaktioner.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Berntsson; Florentina Salihi; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; självbiografi; upplevelser; livsvärld; levd kropp; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor. Varje år diagnostiseras 9000 kvinnor i Sverige. Kvinnor i åldrarna 40-74 år erbjuds gratis mammografi och det är även där bröstcancern främst upptäcks. LÄS MER

 2. 2. Leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - ett patientperspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Petra Danielsson; Klara Örnberg Brattén; [2019]
  Nyckelord :kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelser; patient; symtombörda;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: I världen uppskattas 251 miljoner människor ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Uppskattningsvis har 400 000 - 700 000 människor kroniskt obstruktiv lungsjukdom i Sverige. Tobaksrökning är en avgörande riskfaktor som orsakar kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av sexuella trakasserier på arbetsplatsen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Roxana Sahic; Sana Farooq; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterskor; hälsa; trakasserier; sexuella trakasserier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella trakasserier är återkommande problem inom vården, i synnerhet för sjuksköterskor. Sexuella trakasserier är ett beteende som kan kränka den utsatta personens värdighet, ger negativ inverkan på hälsa och arbetet. LÄS MER

 4. 4. UX-metoder som kompletterar användbarhetstest genom att mäta tillfredsställelse : En fallstudie för att validera identifierade metoder

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felicia Baaz; Jennie Åkesson; [2019]
  Nyckelord :UX; user experience; usability; product development; UX; användarupplevelse; användbarhet; produktutveckling;

  Sammanfattning : This study has been carried out in collaboration with the company RISE and the group UX Insights, who works with methods to test a product’s usability and ergonomics. The purpose of the study was to find complementary UX methods for usability tests, and to test the methods for verifying whether the selected methods really generate complementary information, as it was requested by the UX Insights group. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pontus Tideman; Dennis Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hjärtsvikt; Livsvärld; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Ungefär 250 000 människor av Sveriges befolkning är drabbade av diagnosen hjärtsvikt. Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt kan komma att öka i antal varje år, samt att det finns brister i sjuksköterskors kunskap om hur de ska vårdas inom avdelningar som inte är specialiserade på hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER